Registru unic al profesioniștilor din domeniul sănătății

Un registru unic al profesioniștilor din domeniul sănătății, în care să se regăsească informații despre tot cei care activează în sistemul sanitar, de la medici și până la biologi și chimiști.  Este unul dintre proiectele pentru care România va primi granturi din partea Norvegiei, Islandei și Liechtensteinului, în cadrul Mecanismului Financiar al Spațiulii Economic European (SEE) 2014-2021. Ministerul Sănătății și Institutul Național de Sănătate Publică sunt instituțiile responsabile de implementarea proiectului. Registrul ar putea fi gata în doi ani.

Ce ar urma să conțină registrul unic

Potrivit proiectului, Registrul Unic al Profesioniștilor din Sănătate va fi o bază de date online, centralizată și standardizată,  cu opt componente:

 1. Medic
 2. Medic dentist
 3. Farmacist
 4. Asistent medical, asistent medical generalist și moașe
 5. Tehnician dentar
 6. Dietitician
 7. Fizioterapeut
 8. Biochimist, biolog, chimist

Principalele informații colectare ar urma să fie:

 • datele de identificare personal
 • informații privitoare la formarea profesională
 • informații cu privire la locul de muncă
 • informații privind autorizarea exercitării profesionale
 • modalitatea de prestare a activității, respectiv cu titlu permanent, termporar sau ocazional
 • restricțiile sau interdicțiile cu privire la desfășurarea activităților profesionale
 • informații privind dreptul de liberă practică (dacă este activ sau nu)

Ce schimbări se preconizează

Odată cu înființarea acestui registru ar urma să existe o corelare mai exactă exactă între numărul de specialiști ce trebuie format și necesitățile unităților sanitare, spune Marilena Chivu, consilier superior în Ministerul Sănătății. Totodată, s-ar crea posibilitatea de a lua măsuri din timp pentru a suplini specialiștii dintr-un anumit domeniu care părăsesc sistemul, prin pensionare sau prin migrație. Iar informațiile stocate ăn registru vor putea fi utilizate și pentru emiterea unui card profesional european. 

Ce este Mecanismul Financiar al Spațiului European (SEE) 2014-2021

Pe 13 octombrie 2016 a fost semnat Memorandumul de Înțelegere între Guvernele României, condus la acea vreme de Dacian Cioloș, și guvernele statelor SEE (Norvegia, Islanda, Liechtenstein) privind implementarea Mecansimului Financiar al Spațiului Economic European 2014-2021. Obiectivele acestui mecanism sunt susținerea coeziunii econimice și sociale ăn Europa, prin creștere economică, dezvoltare durabilă, reducerea disparităților economice și sociale din Spațiul Economic European și consolidarea relațiilor de cooperare între statele donatoare (Norvegia, Islanda, Liechtenstein) și statele beneficiere. 

În cadrul mecanismului financiar, Ministerul Sănătății, în calitate de operator, derulează programul “Provocări în sănătatea publică la nivel european”. Bugetul alocat este de peste 47 de milioane de euro (85% grant și 15% cofinanțare).