USLIP Iaşi acuză MEN de încălcarea separaţiei puterilor în stat

Ministerul Educației Naționale a solicitat unitǎților școlare din județul Iași recalcularea diferențelor și o nouǎ situație pentru plata dobȃnzilor pentru banii datoraţi cadrelor didactice.  “Deși Direcția Juridicǎ din Minister era cea care trebuia sǎ clarifice sintagma ,,dobȃndǎ legalǎ” în litera și spiritul legii și a hotǎrȃrilor judecǎtorești s-a preferat aruncarea abuzivǎ a responsabilitǎții, prin Ordinul 4004/2019, cǎtre Inspectoratele Școlare, Consiliile de Administrație din școli și liderii de sindicat.         Unitǎțile școlare și-au asumat calculul în temeiul O.G. 13/2011, care reprezintǎ fundamentul lǎmuritor pentru sintagma ,,dobȃnda legalǎ”, consideră reprezentanţii Uniunii Sindicatelor Libere din Învăţământul Preuniversitar (USLIP) – filiala Iaşi, care acuză Ministerul Finanțelor Publice și Ministerul Educației Naționale că “au incitat la nerespectarea hotǎrȃrilor judecǎtorești, prin presiuni verbale și prin adresa nr. 471176/03.04.2019, pe care au trimis-o în teritoriu, la finalul acesteia se opineazǎ cǎ ,,…ar trebui acordatǎ în temeiul titlurilor executorii dobȃnda remuneratorie”.    “MEN a exercitat presiuni directe asupra IŞJ IAȘI, telefonic, pentru a trimite doar suma care reprezenta cuantumul calculului dobȃnzii remuneratorii, adicǎ cea mai micǎ componentǎ și cea mai convenabilǎ financiar pentru ei”, afirmă prof. Laviniu Lăcustă, preşedintele USLIP – filiala Iaşi, care adaugî că organizaţia sindicală pe care o reprezintă are aproximativ 80 lǎmuriri de dispozitive, din 220 introduse, prin care Tribunalul Iași a clarificat faptul cǎ prin termenul de ,,dobȃndǎ legalǎ” se înțelege acordarea dobȃnzii penalizatoare sau a dobȃnzii penalizatoare și remuneratorie. USLIP IAȘI a dat în judecatǎ Ministerul Educației Naționale în vederea modificǎrii în parte a Ordinului 4004/2019 și a introdus o altǎ acțiune tot împotriva aceleiași instituții, fundamentatǎ pe Legea 544/2001 prin care solicitǎm obligarea ministerului la furnizarea informațiilor de interes public ce vizeazǎ maniera în care s-au alocat fonduri pentru plata dobȃnzilor la nivel național. “A devenit o tradiție ca funcționarii din MEN și MFP sǎ interpreteze legi și hotǎrȃri judecǎtorești dupǎ bunul plac și sǎ trateze sindicatele drept entitǎți nerelevante. Avem nenumǎrate exemple pe alte spețe – pe care le vom înainta și Comisiei Europene, așa cum am promis – unde arǎtǎm prejudicierea și încǎlcarea gravǎ a drepturilor salariaților din învǎțǎmȃntul preuniversitar. Acest fenomen demonstreazǎ încǎlcarea gravǎ de cǎtre puterea executivǎ – Guvernul Romȃniei prin Ministerul Educației Naționale și Ministerul Finanțelor Publice, a principiului separației puterilor în stat conform articolului I, alineat 4, din Constituția Romȃniei:                  ,,Statul se organizează potrivit principiului separaţiei şi echilibrului puterilor – legislativă, executivă şi judecătorească – în cadrul democraţiei constituţionale”. (E.M.)