Reduceri de taxe pentru agenții economici aflați în dificultate, anunţate de Primărie

Pentru susținerea activității economice locale, pe perioada stării de urgență, taxele prevăzute la anexa 7.3 literele A si B din H.C.L. nr.179/24.04.2019 (taxe de transport persoane / bunuri / mărfuri în regim de taxi sau regim de închiriere, precum și taxele ce vizează acordarea autorizațiilor de transport public local), percepute pe raza municipiului Iaşi, vor fi reduse cu 50%.  De asemenea, comercianții de produse tradiționale vor beneficia de restituirea taxei achitate sau după caz, de scutire de la plata acesteia. Mai mult, comercianții care își desfășoară activitatea în module, chioșcuri, porticuri, rulote, terase sezoniere, comercianți de flori naturale, automate, alte structuri de vânzare, frigete/frigidere/lăzi frigorifice sezoniere, vor beneficia de scutirea sau reducerea taxelor prevăzute în Anexa nr.4.2, punctul 2 din H.C.L. nr.179/2019 (taxe pentru eliberarea autorizațiilor de funcționare și viza anuală), datorate la bugetul local. “Reducerea va fi de 50% din taxele datorate, în cazul în care aceștia și-au întrerupt parțial activitatea datorită stării de urgență, și de 100% din taxele datorate în cazul în care aceștia și-au întrerupt total activitatea pe perioada stării de urgență”, se arată într-un proiect de hotărâre propus de Executivul Primăriei, care urmează să fie supus spre dezbatere şţi aprobare plenului Consiliului Local în şedinţa de marţi, 31 martie, întâlnire care se va desfăşura în sistem online, dată fiind situaţia provocată de pandemia de coronavirus. Potrivit aceluiaşi act normativ, persoanele juridice care desfășoară activitatea de servire şi consum al produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice, organizată de restaurante, hoteluri, cafenele sau alte localuri publice, în spaţiile destinate acestui scop din interiorul sau exteriorul locaţiei, cei care desfășoară activităţi culturale, ştiinţifice, artistice, religioase, sportive, de divertisment sau jocuri de noroc, de tratament balnear şi de îngrijire personală, realizate în spaţii închise, beneficiază pe perioada stării de urgență, de scutirea la plata taxelor prevăzute în Anexa nr.4.1.2, punctele 2,3 (taxe vizând eliberarea autorizațiilor sanitare și taxele pentru emiterea sau vizarea anuală a autorizației privind desfășurarea activităților de alimentație publică) și Anexa nr.4.2, punctul 2 din H.C.L. nr.179/2019 (taxe pentru eliberarea autorizațiilor de funcționare și viza anuală), datorate la bugetul local. Taxa se va recalcula proporțional cu perioada de inactivitate datorată instituirii stării de urgență, se mai arată în proiectul de hotărâre, care urmează să fie aprobat de consilierii loclai. În același set de măsuri economice va fi inclusă și amânarea la plată a taxei de licențiere datorată de societățile de publicitate care au încheiate contracte de asociere, ca urmare a lipsei adresabilității reclamelor afișate pe panourile publicitare amplasate pe domeniul public sau privat al UAT Iași, pe perioada stării de urgență. Recuperarea sumelor amânate la plată se va face în șase tranșe egale care decurg după trei luni de la finalizarea stării de urgență. Persoanele juridice vor beneficia de amânarea la plata chiriei pentru imobilul cu destinaţie de sediu social şi de sedii secundare, pe perioada stării de urgenţă decretate. Recuperarea sumelor amânate la plată se va face în șase tranșe egale ce decurg după trei luni de la finalizarea stării de urgență. (E.M.)