Încasările din taxe şi venituri la bugetul local, mai mici faţă de anul trecut

La data de 31.03.2020, în evidența fiscală a municipiului Iași se înregistra un număr total de 608.036 roluri (persoane juridice = 54.145; persoane fizice = 553.891), din care 282.011 roluri active (persoane juridice = 14.580; persoane fizice = 267.431), informează Direcţia Generală Economică şi Finanţe Publice Locale (DGEFPL). Precizăm că rolurile active sunt rolurile care au matricole (bunuri sau înscrisuri) care nasc creanțe bugetare, respectiv obligații de plată ale contribuabililor către bugetul local. Situația comparativă a numărului contribuabililor care au făcut plăți (parțiale sau integrale a sumelor datorate) și a bonificațiilor acordate la data de 31 martie 2020, respectiv 31 martie 2019, se prezintă astfel:

 

Indicator U.M 01.01

~31.03.2019

01.01

~31.03.2020

 

2020/2019

%

Roluri cu plăți nr. 122.386 104.307 85,23
Roluri cu plăți integrale nr. 102.173 85.437 83,62
Roluri cu plăți persoane fizice nr. 116.044 99.018 85,33
Roluri cu plăți integrale persoane fizice nr. 98.105 82.173 83,76
Roluri cu plăți persoane juridice nr. 6.342 5.289 83,40
Roluri cu plăți integrale persoane juridice nr. 4.068 3.264 80,24
Bonificații total lei 1.934.392 1.339.687 69,26
persoane fizice lei 905.099 781.943 86,39
persoane juridice lei 1.029.293 557.744 54,19
Total beneficiari bonificații nr. 103.708 87.483 84,36
persoane fizice nr. 100.319 84.960 84,69
persoane juridice nr. 3.389 2.523 74,45

Situația numărului contribuabililor care au făcut plăți, a celor care beneficiază de bonificații, cât și a cuantumului efectiv al bonificațiilor acordate se va modifica după operarea în programul informatic a sumelor neîncasate încă, dar care au plecat din conturile contribuabililor până la data de 31 martie 2020 inclusiv, având în vedere că legea a stabilit ca moment al stingerii data debitării contului plătitorilor. În anul 2020 scadența primului termen de plată pentru principalele impozite  locale (impozit pe clădiri, impozit pe teren și impozit pe mijloacele de transport) s-a prorogat până la data de 30 iunie inclusiv. Referitor la încasările realizate la principalele impozite locale de la începutul anului și până la 31 martie 2020, acestea sunt mai mici decât cele înregistrate în aceeași perioadă a anului trecut, cu excepția veniturilor din concesiuni și închirieri, care sunt mai mari. Încasările au scăzut începând cu data intrării în vigoare a OUG nr 29 / 18.03.2020 privind unele măsuri economice şi fiscal-bugetare din cauza amânării scadenței primului termen de plată pentru principalele impozite locale (impozit pe clădiri, impozit pe teren și impozit asupra mijloacelor de transport) de la data de 31 martie 2020 la data de 30 iunie 2020 inclusiv. De subliniat că activitatea de executare este suspendată pe perioada stării de urgență şi că pentru plata integrală a impozitului pe clădiri, impozitului pe teren și impozitului pe mijloacele de transport până la data de 30 iunie 2020 inclusiv se acordă o bonificație de 5%. (E.M.)