Universitatea”Ştefan cel Mare” Suceava include din noul an academic trei noi programe de licenţă

Oferta educaţională a Universităţii ”Ştefan cel Mare” Suceava (USV) include din noul an academic trei noi programe de licenţă, după ce ARACIS a decis să acorde autorizare provizorie pentru acestea.

Biroul de presă al USV a anunţat luni, într-un comunicat de presă transmis AGERPRES, că viitorii candidaţi vor putea opta şi pentru următoarele programe: Autovehicule rutiere, în cadrul Facultăţii de Inginerie Mecanică, Mecatronică şi Management, învăţământ cu frecvenţă, cu o capacitate de şcolarizare de 50 studenţi/an; Limba şi literatura engleză – Limba şi literatura modernă (spaniolă, italiană), în cadrul Facultăţii de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării, învăţământ cu frecvenţă, cu o capacitate de şcolarizare de 60 studenţi/an; Reţele şi software de telecomunicaţii, în cadrul Facultăţii de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor, învăţământ cu frecvenţă, cu o capacitate de şcolarizare de 50 studenţi/an.

În sesiunea de admitere care tocmai s-a încheiat, USV a oferit candidaţilor şansa de a se înscrie la nu mai puţin de nouă programe de studiu noi, pentru ciclurile licenţă şi masterat: Echipamente şi sisteme de comandă şi control pentru autovehicule (licenţă), program gestionat împreună de Facultatea de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor şi Facultatea de Inginerie Mecanică, Mecatronică şi Management; Echipamente şi sisteme medicale (licenţă), în cadrul parteneriatului dintre Facultatea de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor, Facultatea de Mecanică, Mecatronică şi Management şi Departamentul de Sănătate şi Dezvoltare Umană; Energetică şi tehnologii informatice (licenţă), la Facultatea de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor; Media digitală (licenţă), în cadrul Facultăţii de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării; Resurse umane (licenţă, 50 de studenţi), la Facultatea de Istorie şi Geografie; Ştiinţe gastronomice (licenţă), la Facultatea de Inginerie Alimentară; Drept penal şi criminalistică (masterat), în cadrul Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Administrative; Globalizare şi diplomaţie economică (masterat profesional), la Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică; Securitate cibernetică (masterat profesional), la Facultatea de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor.

”Deschiderea acestor programe de studiu noi, pentru care înscrierile vor fi posibile şi în sesiunea septembrie, certifică preocuparea constantă a Universităţii “Ştefan cel Mare” din Suceava pentru o dezvoltare dinamică, în directă corelaţie cu cerinţele unei pieţe a muncii competitive, în transformare accelerată, adaptată paradigmelor economice, sociale şi educaţionale ale secolului XXI”, mai arată sursa citată. AGERPRES