Ministerul Finanţelor vine cu un nou proiect de OUG menit să combată efectele pandemiei de COVID-19

Ministerul Finanţelor vine cu un nou proiect de OUG menit să combată efectele pandemiei de COVID-19, care au generat dificultăţi financiare operatorilor economici din toate domeniile, la câteva luni distanţă de la apariţia OUG nr. 69/2020, prin intermediul căreia contribuabilii pot beneficia de anularea dobânzilor şi penalităţilor aferente obligaţiilor bugetare restante la 31 martie 2020, susţin consultanţii Deloitte.

„Totodată, prin acest proiect, autorităţile propun o alternativă la măsurile fiscale adoptate după intrarea în starea de urgenţă, pentru care perioada de aplicare încetează la data de 25 octombrie 2020. Potrivit proiectului de ordonanţă, Guvernul introduce o nouă facilitate care constă în înlesnirea la plată pentru contribuabilii care au acumulat obligaţii fiscale ulterior declarării stării de urgenţă, respectiv după data de 16 martie 2020. Aceştia vor avea posibilitatea să solicite eşalonarea la plată a acestor sume, pe o perioadă de până la 12 luni, fără a fi obligaţi să constituie garanţii în acest scop”, potrivit unui material de opinie semnat de Vlad Vatavu, Manager Taxe Directe, Deloitte România, şi Mircea Farcău, Senior Associate, Reff & Asociaţii | Deloitte Legal.

În documentul transmis luni AGERPRES, se menţionează că un alt avantaj constă în faptul că solicitantul îşi va stabili singur calendarul de rambursare pe perioada eşalonării.

Conform sursei citate, deşi în prezent Codul de procedură fiscală reglementează amplu eşalonarea la plată, prevederile noului proiect sunt semnificativ diferite faţă de cele anterioare, întrucât această facilitate se doreşte a fi mai uşor de accesat, pentru a limita efectele negative generate de pandemia de COVID-19 şi pentru a oferi un sprijin real contribuabililor grav afectaţi.

Aşadar, noua procedură a eşalonării, derogatorie şi mult simplificată faţă de cea existentă, aduce o serie de beneficii contribuabililor care au acumulat obligaţii fiscale începând cu data de 16 martie 2020, însă cu anumite condiţii: să nu înregistreze obligaţii fiscale restante la data declarării stării de urgenţă şi nestinse la data eliberării certificatului de atestare fiscală; să nu se regăsească în procedură de insolvenţă sau dizolvare; să aibă depuse toate declaraţiile fiscale la data eliberării certificatului de atestare fiscală.

Conform proiectului, facilitatea se acordă pe o perioadă de 12 luni, cu rate egale sau inegale, în funcţie de modalitatea propusă de contribuabil în graficul de eşalonare.

„Din punct de vedere procedural, este important de reţinut faptul că cererea contribuabililor poate fi depusă până la data de 15 decembrie 2020 şi vizează toate obligaţiile bugetare acumulate începând cu 16 martie până la data depunerii solicitării. Fac excepţie de la această regulă companiile care sunt supuse unei inspecţii fiscale în derulare la data intrării în vigoare a ordonanţei. Acestea din urmă vor putea beneficia de eşalonarea la plată a sumelor stabilite în cadrul inspecţiei fiscale dacă îndeplinesc condiţiile menţionate mai sus şi depun cererea de eşalonare la plată în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei de impunere”, se menţionează în articol.

Potrivit consultanţilor Deloitte, poate cel mai important aspect la această nouă procedură este faptul că înlesnirea la plată se acordă fără a fi necesară constituirea de garanţii. Această cerinţă, valabilă în procedura actuală, reprezintă principala barieră în accesarea facilităţii de eşalonare.

Totuşi, trebuie menţionat că, pe perioada pentru care se acordă înlesnirea, contribuabilul va datora dobânzi pentru obligaţiile fiscale eşalonate, de 0,02% pe zi. Dobânzile se calculează pentru fiecare rată din graficul de plată, începând cu data emiterii deciziei de eşalonare şi până la termenul de plată sau data achitării ratei.

„Măsura este, cu siguranţă, benefică pentru limitarea efectelor pandemiei COVID-19 asupra societăţilor comerciale, dar rămâne de văzut în ce măsură va contribui la revigorarea economiei româneşti. În plus, mai sunt necesare lămuriri pe anumite aspecte, printre care este şi cel legat de compatibilitatea dintre înlesnirea la plată, prevăzută de noul proiect, şi OUG 69/2020, ţinând cont de faptul că, cel puţin în teorie, de facilitatea fiscală reprezentată de anularea obligaţiilor fiscale accesorii prevăzută de OUG 69/2020 pot beneficia şi contribuabilii care au obţinut o eşalonare la plată în temeiul Codului de procedură fiscală. Clarificarea aspectelor menţionate, fie prin practica autorităţii fiscale, fie prin modificarea proiectului de Ordonanţă, ar creşte eficienţa măsurilor anunţate”, se menţionează în articol. AGERPRES