AFIR: Garanţiile de participare constituite de o instituţie financiară nebancară nu sunt acceptate pentru achiziţiile publice

Garanţiile de participare sau de bună execuţie constituite printr-un instrument de garantare emis de o instituţie financiară nebancară nu sunt acceptate în procedurile de achiziţie publică, potrivit unui comunicat al Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR).

„În cadrul procedurilor de achiziţie publică, autorităţile contractante nu pot accepta constituirea garanţiilor de participare sau a celor de bună execuţie prin instrumente de garantare emise de către instituţiile financiare nebancare (IFN), conform notificării comunicate de Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice (ANAP). Potrivit legislaţiei privind achiziţiile publice/ sectoriale, în cazul contractelor de achiziţii publice/contractelor sectoriale, autoritatea contractantă poate solicita constituirea de garanţii de participare şi garanţii de bună execuţie – potrivit art. 35, respectiv art. 39 din Anexa la H.G. nr. 395/ 2016 şi potrivit art. 41, respectiv art. 45 din Anexa la H.G. nr. 394/ 2016”, se menţionează în comunicat.

Conform legislaţiei menţionate, instrumentele de garantare trebuie să îndeplinească anumite condiţii, şi anume să fie emise de către o instituţie de credit din România sau din alt stat sau de către o societate de asigurări şi să respecte toate condiţiile de formă şi de fond impuse de legislaţia specifică în domeniul financiar bancar, precum şi pe cele care derivă din legislaţia în domeniul achiziţiilor publice/sectoriale.

Totodată, reprezentanţii AFIR precizează că, în virtutea principiului asumării răspunderii, responsabilitatea verificării instrumentelor de garantare prezentate de către operatorii economici ofertanţi, sub aspectul îndeplinirii tuturor condiţiilor legale necesare pentru a fi acceptate în procedura de atribuire, revine autorităţii contractante. AGERPRES