Numărul salariaților din județul Iași, în creștere față de anul anterior

Efectivul de salariați din județul Iași la data de 30.11.2021 a fost de 182.276 de persoane, în creștere cu +5.776 de persoane (+3,3%) față de luna corespunzătoare din anul 2020 și în creștere cu 237 de persoane (+0,1%) comparativ cu sfârșitul lunii octombrie 2021. În luna noiembrie 2021, câștigul salarial mediu nominal brut în județul Iași a fost de 5.831 lei (+8,8% față de luna noiembrie 2020), iar cel mediu net de 3.590 lei (+8,6% față de luna noiembrie 2020); comparativ cu luna anterioară, respectiv octombrie 2021, s-a înregistrat o creștere atât a câștigului net cu 1,8%, cât și a celui brut cu 2,0%. Față de media pe țară, câștigul salarial mediu net din județul Iași, realizat în luna noiembrie 2021, a fost mai mic cu 1,5%, informează Direcția Județeană de Statistică. Indicele câștigului salarial real pentru luna noiembrie 2021 față de luna noiembrie 2020, calculat ca raport între indicele câștigului salarial nominal net și indicele prețurilor de consum, în județul Iași a fost de 100,8%, ceea ce înseamnă că puterea de cumpărare a salariului a crescut cu 0,8%. (E.M.)