Începe admiterea la masterat la Universitatea de Științele Vieții

Universitatea de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” din Iași (USV) dă luni, 27 iunie, startul admiterii la studiile universitare de masterat. Candidații au posibilitatea de a se înscrie atât la sediul facultăților, cât și online. Perioada de înscriere a candidaților este între 27 iunie – 4 iulie, în cazul depunerii actelor la sediul facultății, respective între 27 iunie -3 iulie în situația înscrierii online.

În ceea ce privește numărul de locuri la studiile de masterat, trebuie precizat că absolvenții de facultate au la dispoziție 517de locuri, dintre care 402 sunt locuri la buget.

Programele de studii de masterat sunt generoase, specializările oferite aflându-se la mare căutare, atât în rândul absolvenților de la USV Iași, cât și de la alte universități.

Astfel, la Facultatea de Agricultură se regăsesc:Analiză şi diagnoză în agricultură, Managementul şi conservarea solurilor, Producerea de sămânţăşi material de plantat, Tehnologii agricole moderne, Tehnologii de agricultură ecologică, Expertiză pe filiera produselor alimentare, Siguranţa alimentară şiprotecţia consumatorului, Sisteme avansate de procesare şi controlul calităţii produselor agroalimentare, Administrarea afacerilor agricole, Managementul dezvoltării rurale, Management în alimentaţie publică şi agroturism, Management şi audit în agricultură, Evaluarea şi conservarea biodiversităţii.

La Facultatea de Horticultură pot fi studiate: Amenajări peisagistice urbane și teritoriale, Horticultură ecologică, Producerea semințelor și materialului săditor horticol, Protecția plantelor, Tehnologia și controlul calității băuturilor

Facultatea de Ingineria Resurselor Animale și Alimentareoferă: Managementul calităţiişisiguranţei alimentelor, Managementul exploataţiilor în acvacultură, Managamentulproducţiilor animale, Nutriţiaşialimentaţia animalelor, Reproducţieşi ameliorare genetică.

În ceea ce privește admiterea la studiile de licență, înscrierea este programată pentru perioada 11 – 22 iulie 2022.