Proiectul înființării liniei feroviare directe Iași – Chișinău – Odesa, pe masa consilierilor județeni

Autoritățile locale din România, Republica Moldova și Ucraina susțin proiectul de înființare a unei linii feroviare directe care să lege orașele Iași, Chișinău și Odesa pentru promovarea potențialului turistic și cultural de care dispun cele trei regiuni. În acest sens, pe ordinea de zi a ședinței ordinare de luni, 27 iunie, a Consiliului Județean va fi dezbătut și supus spre aprobare un memorandum care include pașii pe care autoritățile din cele trei orașe va trebui să-i parcurgă pentru implementarea acestui proiect. Tot în cadrul ședinței de luni, aleșii județeni vor dezbate și supune la vot o serie de proiecte de hotărâre privind infrastructura sanitară precum și transformarea unei linii de gardă cu specialitatea pediatrie în linie de gardă cu specialitatea neurologie în cadrul Spitalului Clinic de Copii “Sfânta Maria”. Pe ordinea de zi a ședinței sunt înscrise 30 de proiecte de hotărâre. Printre cele mai importante se numără:

 

 • aprobarea Memorandumului de înţelegere privind un set de măsuri pentru valorificarea potenţialului rutei feroviare regulate Chişinău-Iaşi-Chişinău
 • încheierea acordului de cooperare între Judeţul Iaşi-Consiliul Judeţean Iaşi şi Palatul Copiilor, pentru realizarea în parteneriat a Festivalului – concurs internaţional de folclor pentru copii şi tineret „Cătălina” ediţia a XXVI-a, în perioada 25-28 iulie 2022
 • aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii „Reabilitarea corp clădire, centrală termică şi extindere corp clădire Școală Gimnazială Specială Paşcani”
 • aprobarea Studiului de fezabilitate revizuit şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii „Construire pavilion 8 (prin desfiinţare cabină poartă, seră, beci, gard din cărămidă, garaj şi grajd-magazie), Spitalul Clinic de Boli Infecţioase „Sfânta Parascheva” Iaşi dar și a a valorii finanţate de UAT Judeţul Iaşi
 • aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii „Consolidare, modernizare, schimbare de destinaţie corp C7 în clădire administrativă şi transformare pod în mansardă în volumul existent al clădirii”, Spitalul Clinic de Obstetrică şi Ginecologie „Cuza Vodă” Iaşi
 • transformarea unei linii de gardă din specialitatea pediatrie în linie de gardă în specialitatea neurologie pediatrică în cadrul Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii „Sf. Maria” Iaşi
 • aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii „Extras din Studiul de fezabilitate GARAJ ECHIPAMENTE ŞI PLATFORMĂ în vederea realizării PLATFORMĂ REMIZĂ PSI ŞI DRUM DE HANDLING” la R.A. AEROPORTUL Iaşi
 • aprobarea depunerii spre finanţare de către DGASPC Iaşi a unor proiecte în cadrul Programului de Interes Naţional „Înfiinţarea de servicii sociale de tip centre de zi, respiro/centre de criză şi locuinţe protejate în vederea dezinstituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi aflate în instituţii de tip vechi şi pentru prevenirea instituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi din comunitate” – sesiunea 8
 • aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţie „Reabilitare clădire Cămin nr. 2 şi transformarea acestuia în Centru de îngrijire şi asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilităţi Budăi”
 • realizarea proiectului „REGIUNEA NORD-EST – AXA RUTIERĂ STRATEGICĂ 2 BOTOŞANI-IAŞI”, în parteneriat, între judeţul Botoşani-Consiliul Judeţean Botoşani şi judeţul Iaşi-Consiliul Judeţean Iaşi
 • aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi proiectului „Staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice în judeţul Iaşi”, precum şi depunerea proiectului în vederea finanţării în cadrul Programului Administraţiei Fondului pentru Mediu privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehicule de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice în localităţi
 • organizarea unei noi sesiuni de selecţie de proiecte în cadrul Programului pentru acordarea de finanţări nerambursabile în anul 2022 din bugetul Judeţului Iaşi – Consiliul Judeţean Iaşi, conform prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general
 • implementarea sistemului de management flotă auto la Consiliul Judeţean Iaşi, instituţiile şi întreprinderile publice la care Consiliul Judeţean Iaşi are calitatea de autoritate tutelară