S-a încheiat admiterea la Universitatea de Științele Vieții

Universitatea de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” din Iași (USV) a finalizat cu succes admiterea de vară 2022, la studiile de licență. În perioada dedicată înscrierilor, la USV Iași și-au depus dosarele, atât on-line cât și la sediul facultăților, 1.446 de candidați pe cele 757 locuri cu finanțare de la buget.

Cea mai mare concurența a fost înregistrată la Facultatea de Medicină Veterinară unde au fost 3,77 candidați pe un loc. La mare căutare au fost și specializările din cadrul ingineriei produselor alimentare, agronomiei, managementului și dezvoltării rurale, de la Facultatea de Agricultură, unde a fost înregistrată și o medie de admitere de nota zece. În top urmează Facultatea de Ingineria Resurselor Animale și Alimentare și Facultatea de Horticultură unde au fost aproape doi candidați pe un loc.

Până joi, 28 iulie, sunt programate înmatricularea și semnarea contractelor de studii de către tinerii care au fost declarați admiși.

„Candidaţii declaraţi admişi vor încheia contractul de şcolarizare, în perioada 23-28 iulie 2022, programul orar zilnic pentru înmatriculare fiind 08 – 16, cu excepţia zilei de 28 iulie când programul va fi 08 – 14. Candidaţii care s-au înscris online, la încheierea contractului de şcolarizare, au obligaţia de a prezenta dosarul cu acte în original/copie, în funcţie de susţinerea financiară şi locul ocupat, de la buget sau cu taxă. Repartizarea candidaţiloradmişi pe specializări în cadrul aceluiaşi domeniu se face pe baza opţiunii fiecăruia, în limita numărului de locuri şi a formaţiilor de studiu aprobate de Senat. Mai trebuie precizat că neprezentarea dosarului cu actele în original în termenul de mai sus atrage după sine pierderea dreptului de şcolarizare pe locurile subvenţionate de la bugetul de stat”, a declarat prof. univ. dr. Costel Samuil, prorector cu activitatea didactică.

Conform metodologiei de admitere, între 5 și 8 septembrie va fi organizată o sesiune de înscriere pentru locurile ce vor rămâne neocupate în urma perioadei de înmatriculare din această lună.