MApN: Camparea, hrănirea efectivelor, serviciile conexe de la Cincu sunt responsabilităţile părţii franceze

Responsabilităţile privind camparea, hrănirea efectivelor şi asigurarea serviciilor conexe, anume alimentare cu apă, energie, gestionarea deşeurilor, în baza din Cincu, pentru Grupul de Luptă NATO, au fost asumate integral de partea franceză, informează un comunicat al MApN.

MApN aminteşte că Grupul Colectiv de Luptă – Collective Defence Battle Group (CDBG) este operaţionalizat pe teritoriul României de Franţa, ca naţiune-cadru, şi integrează, rotaţional, efective ale Belgiei şi Ţărilor de Jos. A fost constituit începând cu luna mai, prin transformarea elementelor multinaţionale aliate din cadrul Forţei de Răspuns a NATO dislocate în ţara noastră.

Forţele principale ale CDBG sunt dispuse în Centrul Naţional de Instruire Întrunită din Cincu, într-o tabără de campare construită gradual de forţele CDBG începând cu luna mai.

„În calitate de naţiune-gazdă, partea română a pus la dispoziţie toate elementele solicitate până în prezent de reprezentanţii armatei franceze şi ai celorlalte contingente aliate şi va acţiona cu promptitudine şi pe viitor pentru a oferi asistenţă şi sprijin, conform solicitărilor, în conformitate cu cadrul legislativ naţional şi cu angajamentele care vor fi asumate prin acordul tehnic ce urmează a fi încheiat între partea română şi partea franceză”, precizează MApN. AGERPRES