Reforma curriculară la Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași a debutat în această sesiune cu punerea în practică a noii metodologii de examinare

Reforma curriculară la Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași a debutat în această sesiune cu punerea în practică a noii metodologii de examinare. Pe scurt, studenții au dat teste la fiecare disciplină – evaluarea din timpul anului, care vor reprezenta 20% din nota finală, apoi examenele practice eliminatorii, cu ADMIS sau RESPINS, biletele de intrare pentru examenul teoretic. Examen care se desfășoară sub forma unui test grilă, dat pe tabletă, și care este o premieră în sistemul de învățământ românesc. „Se spune în spațiul public că noi implementăm un „sistem revoluționar de evaluare a studenților la medicină și farmacie”. De fapt este un pas firesc ce trebuie făcut pentru a ne alinia la standardele europene și internaționale și pentru a ne pregăti studenții pentru o piață a muncii globală care utilizează deja aceste metode de evaluare.”, a declarat prof. univ. dr. Viorel Scripcariu, rectorul UMF Iași.