Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) a obținut o finanțare de peste 2 milioane de lei la competiţia de proiecte finanţate din Fondul de Dezvoltare Instituţională destinat universităţilor de stat – FDI 2023, organizată de Ministerul Educației prin Consiliul Național pentru Finanțarea Învățământului Superior (CNFIS). Cele șapte proiecte pentru care UAIC a obținut finanțarea sunt:

 • Incluziune socială pentru o educație echitabilă (Domeniul 1);
 • Internaționalizare și dezvoltare academică la UAIC (Domeniul 2);
 • Conservarea ex situ a unor specii de plante relicte din habitate cu mlaștini oligotrofe acide pentru educație ecologică în Grădina Botanică din Iași (Domeniul 3);
 • Consolidarea unui sistem integrat juridic și economic în domeniul antreprenoriatului pentru studenții și absolvenții UAIC (Domeniul 4);
 • UniQualitas: Asigurarea și evaluarea calității la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (Domeniul 5);
 • Competențele viitorului pe piața muncii (Domeniul 6);
 • Creșterea capacității instituționale pentru cercetare prin consolidarea infrastructurii, perfecționarea resursei umane și implementarea unei platforme de management al rezultatelor cercetării (Domeniul 7).

La competiția FDI 2023, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași a obținut, prin cele 7 proiecte aprobate, o finanțare de 2.158.800 lei. Pe lângă finanțarea câștigată la competiția FDI 2023, UAIC asigură pentru cele 7 proiecte o co-finanțare totală de 423.287,30 lei.

Fondul de Dezvoltare Instituțională (FDI) are ca scop susținerea proiectelor de dezvoltare instituțională de la nivelul universităților de stat din România, finanțate din bugetul Ministerului Educației, în vederea creșterii capacității instituționale și îmbunătățirii calității sistemului național de învățământ superior. În acest sens, FDI urmărește finanțarea proiectelor de dezvoltare realizate de universități care se încadrează în 7 domenii strategice:

 • Domeniul 1: creşterea echităţii sociale, în vederea incluziunii sociale și sporirea accesului la învățământul superior;
 • Domeniul 2: internaționalizarea învățământului superior din România;
 • Domeniul 3: asigurarea funcționării în bune condiții a grădinilor botanice universitare, a stațiunilor didactice, a bazelor de practică și a altor infrastructuri de susținere a activităților didactice, similare bazelor de practică, din cadrul universităților, folosite pentru instruirea studenților;
 • Domeniul 4: susținerea activităților societăților antreprenoriale studențești (SAS) din cadrul universităților;
 • Domeniul 5: îmbunătățirea calității activității didactice, inclusiv a respectării deontologiei și eticii academice;
 • Domeniul 6: dezvoltarea capacității instituționale pentru cercetare în universități;
 • Domeniul 7: corelarea ofertei educaţionale cu cererea pieţei muncii, consilierea și orientarea în carieră.

Mai multe informații despre competiția FDI 2023 pot fi consultate aici: http://www.cnfis.ro/finantare/dezvoltare-institutionala/competitia-fdi-2023/