Începe perioada de depunere a documentelor pentru înregistrarea candidaților la alegerile locale generale

Chişinău, 18 sep. /MOLDPRES/. Mâine începe perioada de depunere a documentelor pentru înregistrarea candidaților la alegerile locale generale din 5 noiembrie curent pentru circumscripțiile de nivelul al doilea – primari ai mun. Chișinău și Bălți, consilieri în consiliile municipale Chișinău și Bălți și în cele raionale, informează MOLDPRES.

Potrivit Comisiei Electorale Centrale, partidele politice și blocurile electorale vor prezenta consiliilor electorale de circumscripție un set de acte. Lista acestora poate fi găsită pe pagina oficială a comisiei.

Totodată, în cazul candidaților independenți se aplică aceleași cerințe, doar că se vor prezenta listele de subscripție cu numărul suficient de semnături ale susținătorilor. Candidații independenți se vor prezenta personal la consiliul electoral de circumscripție și vor depune listele de subscripție împreună cu documentele necesare pentru înregistrare.

Formularele listelor de subscripție pot fi solicitate, la fel, începând cu data de 19 septembrie curent de la consiliul electoral al circumscripției electorale în raza teritorială a căreia planifică să candideze persoana.

Lista candidaților la funcția de consilier se întocmește în limba română și se prezintă consiliului electoral atât pe suport de hârtie, cât și în variantă electronică cu respectarea cotei de gen de minimum 40% pentru ambele sexe și conform formulei – minimum patru candidați de același gen la fiecare 10 locuri.

Graficul de recepționare a documentelor pentru înregistrarea candidaților a fost stabilit de fiecare consiliu electoral de circumscripție, iar informația dată poate fi găsită pe pagina web oficială a comisiei, la rubrica „Alegeri locale generale 2023”, compartimentul „Organele ierarhic inferioare”.