CCR: Protecţia constituţională a independenţei justiţiei – discutată de Enache cu preşedintele CSM

Preşedintele Curţii Constituţionale a României (CCR), Marian Enache, s-a întâlnit, marţi, la sediul instituţiei, cu preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), Daniel Grădinaru, context în care a fost realizat un schimb de idei privind protecţia constituţională a independenţei justiţiei.

Potrivit unui comunicat al CCR transmis AGERPRES, Marian Enache a subliniat că principiul independenţei justiţiei este o componentă intrinsecă a oricărei societăţi democratice, fiind consacrat expres în Constituţia României din 1991.

„CCR este garantul supremaţiei Constituţiei şi, prin jurisprudenţa sa, a acordat o importanţă majoră principiului independenţei justiţiei, expresie a statului drept. Exercitarea funcţiei de jurisdicţie a statului prin judecători imparţiali şi independenţi care se supun numai legii a constituit una dintre direcţiile importante ale jurisprudenţei CCR în cei peste 30 de ani de existenţă. Principiul enunţat este concretizat într-o normă constituţională obligatorie pentru Parlament, care are îndatorirea de a legifera instituirea unor mecanisme corespunzătoare de asigurare reală a independenţei judecătorilor”, a declarat preşedintele CCR, citat în comunicat.

De asemenea, a arătat că, în jurisprudenţa sa, CCR a constatat în unele situaţii neconstituţionalitatea unor dispoziţii legale care afectau independenţa justiţiei, garanţia constituţională a „nesupunerii” judecătorului unei alte puteri sau a unor alte persoane şi a „supunerii” sale doar legii.

La rândul său, Daniel Grădinaru a salutat iniţiativa întâlnirii şi a apreciat că aceasta constituie o deschidere a dialogului interinstituţional formal şi informal dintre autorităţile statului, care, în ultimă instanţă, trebuie să coopereze principial şi loial pentru schimbul de informaţii şi de bune practici între acestea în scopul unei acţiuni concordante în ceea ce priveşte respectarea Constituţiei şi a legilor.

„CSM este o autoritate publică care, prin atribuţiile sale, pe de o parte, mediază raporturile constituţionale dintre autoritatea judecătorească şi cele legislativă şi executivă, iar, pe de altă parte, garantează aducerea la îndeplinire din punct de vedere funcţional a principiului menţionat”, a explicat Grădinaru.

Totodată, şeful CSM a spus că una dintre garanţiile independenţei justiţiei este asigurarea unei finanţări corespunzătoare a sistemului judiciar pentru îndeplinirea, în parametrii optimi, a rolului său constituţional.

„Cei doi preşedinţi au abordat şi aspecte privind relaţia dintre dreptul naţional şi cel european, dintre hotărârile CCR, ale instanţelor judecătoreşti şi ale Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, subliniind necesitatea unui permanent dialog judiciar între acestea”, se precizează în comunicat. AGERPRES