Trei licitații publice cu strigare pentru închirierea unor locuri de parcare de reședință

Direcția Exploatare Patrimoniu organizează în data de 9 noiembrie 2023, la sediul său din șos. Națională nr. 43, etajul 6, trei licitații publice cu strigare pentru închirierea unor locuri de parcare de reședință.
Prim licitație va avea loc la ora 10.00 și va viza închirierea a 5 locuri de parcare cu nr. 05, 07, 10, 18 și 46 situate în parcarea de reședință din str. Roman Vodă nr. 1.
Drept de participare la licitație au locatarii din blocurile S1, O1, J2, X6, A6, J2BIS, F2 și F2BIS.
A doua licitație va fi organizată la ora 11.00 și va avea ca obiect închirierea a 2 locuri de parcare cu nr. 01 și 17 situate în parcarea de reședință din str. Nicolae Horga nr. 3.
Drept de participare la licitație au locatarii din blocurile 575, 596, 597, 600 și 601.
A treia licitație se va desfășura la ora 12.00 și va viza închirierea a 4 locuri de parcare cu nr. 10, 13, 14 și 30 situate în parcarea de reședință din Bdul Țuțora nr. 15.
Drept de participare la licitație au locatarii din blocurile G1, D1, E1, A3, A4 și D1A.
În vederea înscrierii la licitație, documentele solicitate se depun în format electronic (scanat) pe adresa de e-mail a Serviciului Administrare Parcări – Direcția Exploatare Patrimoniu, destinată exclusiv pentru primire documente licitații, respectiv licitatii.camera15@gmail.com.
Data limită de depunere a dosarelor este 7 noiembrie 2023, ora 13.00.
Relații suplimentare privind procurarea documentației si condițiile de participare se pot obține de la Direcția Exploatare Patrimoniu, telefon 0232.264.246, interior 143.