Comisia Europeană solicită României şi altor state să respecte legislaţia UE în ceea ce priveşte poluarea aerului

Comisia Europeană a decis joi să trimită scrisori oficiale suplimentare de punere în întârziere României, Luxemburgului şi Poloniei, şi un aviz motivat Bulgariei, Irlandei, Ciprului, Letoniei, Lituaniei, Ungariei, Austriei, Portugaliei şi Suediei pentru că nu au asigurat punerea corectă în aplicare a angajamentelor de reducere a unor poluanţi atmosferici, conform cerinţelor Directivei 2016/2284 privind reducerea emisiilor naţionale de anumiţi poluanţi atmosferici (Directiva NEC), se arată într-un comunicat al Executivului comunitar.

Această Directivă stabileşte angajamente naţionale de reducere a emisiilor pentru cinci poluanţi atmosferici importanţi: oxizi de azot (NOx), compuşi volatili organici, cu excepţia metanului (NMVOCs), dioxid de sulf (SO2), amoniac (NH3) şi pulberi în suspensie (PM 2,5). Aceşti poluanţi contribuie la calitatea slabă a aerului, ducând la efecte negative semnificative asupra sănătăţii umane şi asupra mediului. Angajamentele de reducere urmează să fie atinse de fiecare stat membru în fiecare an între 2020 şi 2029, iar reduceri mai ambiţioase începând cu 2030. Statele membre trebuie, de asemenea, să stabilească programe naţionale de control al poluării atmosferice (NAPCP), pentru a arăta cum vor fi îndeplinite aceste angajamente de reducere.

În ianuarie 2023, Comisia a trimis o scrisoare oficială de punere în întârziere către 14 state membre care nu şi-au îndeplinit angajamentele de reducere pentru anul 2020, pentru unul sau mai mulţi poluanţi vizaţi de Directiva NEC. În februarie 2023, statele membre şi-au prezentat cel mai recent inventar naţional al emisiilor, care includea emisiile pentru anii 2020 şi 2021, însoţit de un raport de inventar informativ.

Comisia a analizat cele mai recente inventare, împreună cu alte informaţii raportate de statele membre (proiecţiile privind emisiile pentru anii 2025 şi 2030, programe naţionale de control al poluării atmosferice actualizate sau politici şi măsuri actualizate, atunci când este cazul) şi a concluzionat că Bulgaria, Irlanda, Cipru, Letonia, Lituania, Ungaria, Austria, Portugalia şi Suedia au continuat să nu îşi îndeplinească angajamentele de reducere. Pentru Polonia şi Luxemburg s-a ajuns la concluzia că nu şi-au îndeplinit angajamentele pentru poluanţii care nu erau încă incluşi în scrisoarea de punere în întârziere trimisă în ianuarie 2023. În ceea ce priveşte România, primul său Program naţional de control al poluării atmosferice, depus în 2023, nu include suficiente măsuri pentru a asigurarea reducerilor de emisii cerute.

Prin urmare, Comisia Europeană a trimis scrisori oficiale suplimentare de punere în întârziere României, Luxemburgului şi Poloniei, care au la dispoziţie două luni pentru a răspunde şi a remedia deficienţele constatate. În absenţa unui răspuns satisfăcător, Comisia Europeană ar putea decide să emită un aviz motivat. AGERPRES/