Cartel Alfa: Actuala coaliţie a început discuţiile interne referitoare la politica fiscală, în absenţa unei dezbateri publice

Actuala coaliţie a început discuţiile interne referitoare la politica fiscală, în absenţa unei dezbateri publice şi, după toate aparenţele, fără să aibă în vedere interesele majorităţii cetăţenilor, arată Confederaţia Naţională Sindicală „Cartel Alfa”, într-un comunicat.

„Este de remarcat că decidenţii politici ignoră câteva aspecte esenţiale: membrii partidelor nu reprezintă decât cel mult 10% dintre cetăţeni, în consecinţă, consultările interne privind subiecte precum politica fiscală a statului nu pot reprezenta aşteptările majorităţii cetăţenilor; toate ţările dezvoltate, precum SUA, Germania, Franţa, au un sistem de fiscalitate bazat pe impozitarea progresivă a veniturilor, tocmai pentru realizarea contractului social dintre cetăţean şi stat şi a unei justiţii sociale; în ultimii ani, cinci ţări din Europa de Sud-Est au renunţat la taxa unică şi au trecut la un sistem de taxare progresiv: Cehia, Letonia, Lituania, Serbia şi Muntenegru”, se precizează în comunicat.

Organizaţia menţionează că, prin aderarea la Uniunea Europeană, Romania a subscris la o economie socială de piaţă, care se bazează pe întâietatea participării actorilor sociali, a persoanei şi a obiectivelor sociale asupra capitalului; apărarea şi aplicarea principiului solidarităţii şi al responsabilităţii; comuniunea între interesele membrilor utilizatori şi interesul general; alocarea celei mai mari părţi a valorii adăugate rezultate din activitatea economică pentru atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă şi de furnizare de servicii cetăţenilor în conformitate cu interesul general.

De asemenea, Cartel Alfa precizează că distribuţia creşterii economice in Uniunea Europeana este de 47% către cetăţean şi 41,9% către capital, pe când în România această distribuţie este complet debalansată, cu un raport inversat: adică 56% din PIB merge către capital (angajator) şi 35% către cetăţean (compensaţia lucrătorilor), datele fiind preluate de la Eurostat.

„Mai mult decât atât, aşa cum arată şi datele Eurostat, în ultimele două decenii compensaţia salariaţilor a pierdut 4,6 puncte procentuale din PIB-ul naţional, care s-au dus în partea de capital (majorare cu 5,6 pp). Din informaţiile apărute public până acum, se poate contura intenţia guvernanţilor de a relua politicile fiscale nefericite ale anului 2000-2005, în care pragul maximal de impozitare a fost aplicat de la nivelul salariului mediu pe economie. Această tendinţă se observă şi în modalitatea în care astăzi se aplică facilităţile fiscale pentru bonuri de valoare. În plus, propunerea unui sistem fiscal progresiv cu numai două praguri, în care al doilea prag (cel maximal) să fie aplicat de la un nivel atât de scăzut al veniturilor, ratează complet scopul: introducerii unor trepte progresive de impozitare, realizarea justiţiei sociale şi reducerea inegalităţilor”, subliniază comunicatul citat.

Potrivit Cartel Alfa, cele mai multe sisteme de impozitare progresivă au între trei şi cinci trepte de impozitare, cu valoarea maximală de taxare aplicată doar la partea de venituri care depăşeşte un câştig de cel puţin 4-5 ori valoarea salariului mediu naţional, iar acest lucru permite crearea clasei de mijloc, factorul de stabilitate naţională.

„Concluzia pe care o indică informaţiile de până acum este că decidenţii politici nu doresc decât protejarea veniturilor proprii şi nu crearea unui sistem fiscal care să realizeze justiţia socială. CNS Cartel Alfa solicită demararea unei dezbateri publice privind sistemul fiscal şi distribuirea sarcinii fiscale între capital şi cetăţean, în care toate segmentele societăţii civile să fie implicate, alături de partenerii sociali (confederaţii sindicale reprezentative şi confederaţii patronale reprezentative), de Academia Română şi institute de cercetare”, arată organizaţia.

Confederaţia Naţională Sindicală „Cartel Alfa”, înfiinţată în 1990, reuneşte 38 de federaţii sindicale la nivel de sector şi coordonează activitatea a 42 de filiale teritoriale, interprofesionale. AGERPRES