Marian Enache (CCR): În cazuri generalizate, corupţia a condus la prăbuşirea unor societăţi

Preşedintele CCR, Marian Enache, a afirmat, luni, că noţiunea de corupţie este mai mult decât o simplă expresie lingvistică, iar în cazuri generalizate aceasta a condus chiar la prăbuşirea unor societăţi.

„Noţiunea de corupţie este mai mult decât o simplă expresie lingvistică. Ea semnifică, în esenţă, degradarea valorilor societăţii şi afectează integritatea şi demnitatea persoanei. Corupţia, în diversele sale forme de manifestare, a existat de la începutul lumii şi continuă să existe. Este o observaţie justă, dacă ne gândim la faimoasele procese de corupţie din Antichitate şi până în zilele noastre, fără a ne mai referi la avatarurile bine-cunoscute ale universalului homo fraudens. Corupţia şi coruperea constituie o plagă însoţitoare a societăţilor umane, în care nivelul ridicat al fenomenului a generat şi poate genera decadenţă etico-morală şi subdezvoltare economică şi culturală. În cazuri generalizate, corupţia a condus chiar la prăbuşirea unor societăţi pe care istoria le consemnează ori de câte ori barometrul corupţiei a indicat cote alarmante cu efecte malformante ale înseşi fibrei demnităţii unui popor”, a declarat Marian Enache, la bilanţul Direcţiei Naţionale Anticorupţie pe anul 2023.

Potrivit acestuia, corupţia nu este şi nu trebuie să fie o componentă intrinsecă a funcţionării sistemului public, însă se constată că ea apare şi se dezvoltă, de cele mai multe ori, în legătură cu exercitarea puterii publice.

„Activitatea infracţională din sfera corupţiei s-a diversificat şi s-a perfecţionat în timp, a devenit mai sofisticată, mai rafinată şi chiar mai specializată sub influenţa noilor tehnologii, a creşterii gradului de complexitate a guvernării şi a economiei de piaţă şi, nu în ultimul rând, a relativităţii ordinii moralităţii sociale. Aceste împrejurări obiective au determinat necesitatea permanentă şi continuă de adaptare şi specializare a strategiilor, a tehnicilor şi a mijloacelor de contracarare ale unor noi manifestări de corupţie caracteristice mişcării societăţii moderne. (…) Ca atare, lupta împotriva corupţiei a devenit un imperativ categoric într-o societate de regim democratic, interconectată instituţional şi legislativ spaţiului comun european, cu atât mai mult în privinţa României postcomuniste, în care reflexele unor rămăşiţe mentalitare generate de fostul regim totalitar sunt încă vii şi refractare”, a spus preşedintele CCR. AGERPRES