Proprietarii de păduri protejate vor fi compensaţi pentru restricţiile impuse în recoltarea lemnului: 191.000.000 de lei, în 2024

Proprietarii privaţi de pădure din ariile naturale protejate sau din alte zone cu astfel de protecţie, care nu pot să exploateze masa lemnoasă, vor beneficia în acest an de compensaţii în valoare totală de 191 de milioane de lei.

Guvernul a aprobat miercuri o hotărâre privind normele metodologice de acordare, utilizare şi control a compensaţiilor. Aceste compensaţii reprezintă contravaloarea produselor pe care proprietarii nu le recoltează, din cauza restricţiilor.

„Compensaţiile se acordă pentru suprafeţele de păduri încadrate în tipurile funcţionale T1 şi T2. Mai exact, T1 reprezintă pădurile constituite în zone de protecţie strictă sau integrală a ariilor naturale protejate, rezervaţiile ştiinţifice, pădurile virgine şi cvasivirgine, rezervaţiile naturale, care conservă resurse genetice deosebite, siturile naturale ale patrimoniului universal UNESCO. Practic, în aceste zone sunt interzise total tăierile. T2 reprezintă pădurile cu funcţii speciale de protecţie în care recoltarea masei lemnoase este substanţial diminuată, astfel încât prin restricţiile impuse să nu le fie afectat ecosistemul forestier”, se explică într-un comunicat transmis de Guvern.

Schema se aplică în perioada 2024 – 2027, inclusiv, iar valoarea pentru întreaga perioadă este de 998 milioane lei, finanţată de la bugetul de stat, prin bugetul aprobat cu această destinaţie Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor.

Suprafaţa pentru care se vor acorda compensaţii este estimată la 430.000 ha, dintre care 61.000 ha încadrate în tipul funcţional T1, iar 369.000 ha – T2.

În anul 2024, pentru un hectar T1 compensaţia este de circa 745 lei/an/hectar, iar pentru T2 – 365 de lei/an/hectar. Bugetul estimat al schemei pentru anul 2024 este de 191 milioane lei. Numărul estimat de beneficiari este de peste 1.300. Proiectul schemei de ajutor de stat a fost notificat la Comisia Europeană.

Schema se aplică proprietarilor, persoane fizice şi juridice, precum şi formelor asociative ale acestora, unităţi administrativ-teritoriale pentru fondul forestier proprietate publică şi privată, care au în proprietate păduri cărora li se aplică respectivele restricţii de mediu, transmite Guvernul. AGERPRES