Primăria Municipiului Iași, prin Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale, încasează toate impozitele, taxele, contribuţiile şi alte sume datorate bugetului local

Primăria Municipiului Iași, prin Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale, încasează toate impozitele, taxele, contribuţiile şi alte sume datorate bugetului local, de luni până vineri între orele 8.30 și 16.30, cu excepţia zilei de joi, când programul este între orele 8.30 și 18.30.
Precizam ca pentru plata integrală pana la data de 1 aprilie 2024, inclusiv a impozitului / taxei pe clădiri, a impozitului / taxei pe teren și a impozitului pe mijloacele de transport se acordă o bonificație de 10%. ‼
 Neplata până la scadență a impozitelor și taxelor locale atrage după sine majorări de întârziere de 1% pentru fiecare lună sau fracțiune de lună, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadență și până la data stingerii sumei datorate inclusiv și silește organul fiscal la declanșarea executării silite urmată de aplicarea efectivă a măsurilor de executare (popriri, aplicarea de sechestre etc.).
 Plata impozitelor și taxelor locale se poate face la ghișee în numerar sau cu cardul, atât la sediul Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale din bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 11, cât şi la centrele de cartier situate astfel:
– cartier Alexandru cel Bun, str. Tabacului, nr. 1, tel. 0232.253.160;
– cartier Păcurari, șos. Păcurari, nr. 34, tel. 0232.276.787;
– cartier Nicolina, str. Petre Ţuţea, nr. 2, tel. 0232.227.517;
– cartier Frumoasa, bd. Poitiers, nr. 20 – 22, tel. 0232.223.031;
– cartier Tătăraşi, str. Vasile Lupu, nr. 82, tel. 0232.277.310;
– și la ghișeul din clădirea situată în șos. Națională, nr. 43, telefon 0232-264246.
IMPORTANT!
Plata impozitelor şi taxelor locale se poate efectua și online (prin Sistemul Naţional Electronic de Plată Online ghiseul.ro sau prin secțiunea eTAX de pe site-ul Municipiului Iaşi, https://www.primaria-iasi.ro), astfel:
 Plata prin www.ghiseul.ro – există doua modalități de plată:
– Plata fără autentificare: nu sunt necesare date de acces, pot fi plătite doar taxele și impozitele al căror cuantum este deja cunoscut;
– Plata cu autentificare: sunt necesare date de acces (utilizator și parolă).
 Datele de acces se obțin prin accesarea secțiunii „Creare cont”, în care se completează CNP, numărul de card al titularului contului și o adresă de e-mail. Ulterior, pe acest e-mail se primesc userul și parola inițiale, acestea urmând a fi schimbate la prima autentificare. După autentificare veți putea face și plățile, fiind afișate toate sumele datorate.
 Plata prin secțiunea eTAX de pe site-ul Municipiului Iaşi – sunt necesare date de acces care se pot obține alegând una dintre opțiunile:
– se transmite pe adresa de e-mail informatii@primaria-iasi.ro cererea tip însoțită de cartea de identitate scanată în cazul persoanelor fizice, cererea tip însoțită de certificatul de înregistrare emis de O.N.R.C., cartea de identitate administrator / împuternicit, împuternicire scanate în cazul persoanelor juridice. Cererea tip se găsește pe site, la secțiunea INFORMATII -> Cereri și formulare tip -> Formulare diverse, cu denumirea „Cerere înregistrare utilizator al sistemului electronic de plată a impozitelor și taxelor locale”
– se utilizează portalul de servicii electronice ePortal situat pe panoul central al site-ului Municipiului Iași https://www.primaria-iasi.ro.
 Contribuabilul trebuie să își creeze cont sau să se autentifice dacă are deja cont și apoi să acceseze secțiunea Depune solicitări.
Pentru persoanele care nu au posibilitatea de a utiliza un astfel de mijloc de comunicare la distanță obținerea datelor de acces se face prin depunerea la Centrul de Informații pentru Cetățeni din cadrul Primăriei Municipiului Iași din bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 11 sau la orice centru de cartier a cererii tip primită la ghișeu, însoțită de copia cărții de identitate în cazul persoanelor fizice și copie după certificatul de înregistrare emis de O.N.R.C., copie după cartea de identitate administrator/împuternicit, împuternicire în cazul persoanelor juridice, iar ulterior se vor primi prin e-mail datele de autentificare (utilizator şi parolă).
 Plata se poate efectua şi prin virament bancar prin Trezoreria Municipiului Iaşi, beneficiar Municipiul Iaşi (persoană juridică de drept public), cod fiscal 4541580. Conturile IBAN în care se pot efectua plăți sunt afișate pe site-ul Primăriei Municipiului Iaşi și pot fi vizualizate accesând adresa www.primaria-iasi.ro -> TRANSPARENTA -> Acte de interes public -> Documente Economice -> Documente 2023-> Conturile IBAN deschise la Trezorerie pentru Municipiul Iași.
 Orice cereri sau documente pot să fie depuse la organul fiscal prin mijloace electronice de transmitere la distanță: fax (0232.410.266) sau e-mail (impozite.taxepf@primaria–iasi.ro în cazul persoanelor fizice, respectiv impozite.taxepj@primaria–iasi.ro în cazul persoanelor juridice).
 Pentru informații suplimentare vă rugăm să luați legătura cu organul fiscal, care poate fi contactat:
– la tel. 0232.267.582, int. 175, 155, 153 și 122, adresa de e-mail impozite.taxepf@primaria-iasi.ro, sau la sediul Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale Iași din bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 11, corp B (în cazul contribuabililor persoane fizice);
– la tel. 0232.267.582, int. 165 și 150, adresa de e-mail impozite.taxepj@primaria-iasi.ro sau la sediul central al Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale Iași din bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 11 (în cazul contribuabililor persoane juridice).
Vă mulțumim!