Stagii de practică pentru studenții Universității Tehnice ”Gheorghe Asachi”

asachiUniversitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” Iaşi, în parteneriat cu Fundaţia pentru Dezvoltare Economică şi Integrare Europeană (FEDEI) Iaşi, Asociaţia Patronatului Judeţean al Întreprinderilor Mici şi Mijlocii Iaşi şi Consorzio Sviluppo e Impresa – Italia, anunţă demararea stagiilor de practică pentru studenţii Facultăţii de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată, în cadrul proiectului POSDRU/109/2.1/G/82350, „Practica – paşi spre o carieră de succes”, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”, Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, Domeniul major de intervenţie 2.1 „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”. Stagiile de practică în domeniul ingineriei electrice și energetice se desfășoară pe parcursul a trei săptămâni, începând cu data de 25 iunie 2013, și au rolul de a facilita accesul în cadrul unor întreprinderi organizatoare de practică pentru 150 de studenţi. Criteriile ce au stat la baza selecţiei studenţilor pentru stagiile de practică sunt: apartenenţa la diferite grupuri vulnerabile, media generală obţinută în anii universitari anteriori, studenţii care nu sunt angajaţi cu carte de muncă și/sau nu au experienţă de muncă. Obiectivul general al proiectului îl constituie dezvoltarea aptitudinilor de muncă ale studenţilor aflaţi în situaţia tranziţiei de la şcoală la viaţa activă şi, în consecinţă, îmbunătăţirea inserţiei acestora pe piaţa muncii, prin implicarea studenţilor în stagii de pregătire practică. Proiectul se derulează pe o perioadă de 24 de luni începând cu data de 3 ianuarie 2012. Informaţii suplimentare cu privire la proiect, se pot obţine la Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi, prin e-mail rectorat@staff.tuiasi.ro sau proiectid82350@gmail.com, telefon +40- 232-278683, fax +40-232-237627, persoane de contact: Oana Maria Neacşu – Manager proiect şi Elena Dănilă – Asistent proiect. Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-201, Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii, Domeniul major de intervenţie 2.1 „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”, Titlul proiectului „Practica – paşi spre o cariera de succes”, Numărul de identificare al contractului: POSDRU/109/2.1/G/82350. (E.M.)