Subiecte echilibrate la proba scrisă a examenului de Bacalaureat, la limba și literatura român㠃

bac2La proba scrisă a Examenului de Bacalaureat, proba de Limba și literatura română (sesiunea iunie-iulie 2013), desfășurată ieri, în județul Iași, au fost prezenți 5.153 de candidati, în timp ce 418 au absentat.

Niciun candidat nu a fost eliminat din examen. La această probă a fost extrasă varianta 7, diferităƒîn funcție de filieră, dar cu aceeași structură și cu același punctaj acordat fiecăruia dintre cele trei subiecte, fiind respectate modelele elaborate de către Centrul Național de Evaluare și Examinare. Textele suport de la subiectul I au fost selectate din romanele semnate de George Călinescu (Scrinul negru) – la filiera teoreticăƒ-profil real, filieraƒ tehnologicăƒ, filieraƒ vocaționalăƒ- toate profilurile, cu excepția profilului pedagogic, respectiv Mihail Sebastian (Accidentul) – filiera teoreticăƒ- profil umanist și filiera vocaționalăƒ- profil pedagogic.  Cerințele de limbaƒromână au vizat anumite aspecte lexicale și  semantice, rolul semnelor de punctuație în structuri indicate, dar și valențe expresive și stilistice. Modul în care candidații înțeleg și interpretează o operă epică este verificat de cerințele care solicită identificarea unor motive literare, stabilirea tipului de perspectivă narativă, argumentarea apartenenței la genul literar, interpretarea unei secvențe date, etc. ”În timp ce ce varianta  de la filiera teoretică – profil real, filiera tehnologicăƒ, filiera vocațională – toate profilurile, cu excepțiaia profilului pedagogic, au solictat la subiectul al II-lea redactarea unui text de tip argumentativ despre importanța alegerii unui model în viață,  cealaltă variantă s-a referit la utilitatea scrierii unui jurnal la vârsta adolescenței.  Cerințele au fost generoase, adecvate vârstei, cu problematica ei specifică, fiind însă obligatorie respectarea structurii unei compuneri de acest tip. La subiectul al III-lea, eseul de 2-3 pagini a solicitat prezentarea temei și a viziunii despre lume într-un text poetic studiat, aparțindând lui Tudor Arghezi, Lucian Blaga sau Ion Barbu – pentru candidații de la filiera teoreticăƒ- profil real, filieraƒ tehnologicăƒ, filieraƒ vocațională – toate profilurile, cu excepția›profilului pedagogic. La profilul umanist, cerința a vizat creația unui reprezentant al simbolismului. Cunoscând faptul că opera lirică presupune anumite dificultăți de înțelegere și de interpretare, considerăm că abordarea acestui subiect a fost mai dificilă pentru unii candidați care s-au  pregătit superficial. În schimb, candidații care au fost preocupați de susținerea acestei probe, participând la simulările organizate la nivel județean, pot dovedi, în lucrările lor, că au capacitatea de a sintetiza și de a interpreta creațiile lirice emblematice pentru anumite perioade sau direcții literare. Exista posibilitatea alegerii unor opere cum ar fi Testament, de Tudor Arghezi, Eu nu strivesc corola de minuni a lumii, de Lucian Blaga, Din ceas dedus, de Ion Barbu, respectiv Lacustra, sau Plumbde George Bacovia, la celălalt profil. Paleta destul de largă de texte studiate care pot fi alese pentru acest rezolvarea acestui subiect reprezintă o oportunitate în plus pentru candidați. În ansamblu, variantele de la disciplina Limba și literatura română  au fost echilibrate, cu abordarea unor aspecte fundamentale referitoare la cele două genuri literare majore studiate, liric și epic. Estimăm că elevii cu un nivel mediu de pregătire pot obține nota 6, iar cei foarte buni –  note  mari, care să reflecte lecturile, deschiderile culturale, capacitatea de interpretare critică, în contextul unui examen important, riguros, de maturitate”, a declarat prof. Mihaela Apetroae, inspector de limba și literatura română în cadrul Inspectoratului Școlar Județean (IȘJ) Iași. (E.M.)