”Academie de vară” pe tema patrimoniului cultural, organizată de Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași

Universitatea-Al_I_-CuzaDeschiderea Academiei de Vară ”Patrimoniu, Politici Culturale și Mentalități în Romania postcomunistă” va avea loc luni, 5 august, ora 10.00, la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Sala Ferdinand, unde va participa, printre alții, Alexandru Muraru, directorul general al INP, alături de Vasile Ișan, recorul Universității ”Alexandru Ioan Cuza”  Iași, Cristian Adomniței, președintele Consiliului Județean (CJ) Ișai, și Marius Dangă, viceprimarul municipiului Iași. Programul, organizat pentru prima dată în România, propune participanților o aprofundare a politicilor culturale și impactul pe care acestea le-au avut asupra patrimoniului cultural. Accentul va fi pus pe formarea mentalităților, a memoriei colective și a discursului în spațiul public după 1989. Studenţii participanţi vor avea oportunitatea de a vizita patrimoniul UNESCO din Moldova, monumente istorice și ecleziastice. Un număr de 33 de studenți, selectați pe bază de CV și recomandări, specializați în Știinte Politice, Istorie, Politici Culturale, Relaţii Internaționale și Studii Europene, Arhitectură, Sociologie, Jurnalism, Administraţie Publică, Marketing Politic, Drept, Studii de Securitate şi Apărare vor participa la cel mai complex program cultural de acest fel, organizat în România. “Luni vom anunța organizarea unui alt eveniment prestigios care va atrage atenția întregii țări. Acesta va avea loc în toamna anului 2013, la Iași, capitala culturală și simbolică a României. Ne propunem să cultivăm identitatea culturală a Romaniei, act susținut de un proiect ambițios care va aduce efervescența culturală la Iași”, a declarat Alexandru Muraru, directorul general al Institutului Național al Patrimoniului.    Institutul Național al Patrimoniului este o instituție publică de importanță națională, cu personalitate juridică, aflată în subordinea Ministerului Culturii. INP este condus de un director general, care este și președintele consiliului de administrație și care coordonează întreaga activitate a instituției. INP gestionează fondurile destinate cercetării, expertizării și executării lucrărilor de consolidare-restaurare și punere în valoare a monumentelor istorice, prin Programul Național de Restaurare a Monumentelor Istorice. De asemenea, INP finanțează, prin acordarea de credite, obținute din timbrul monumentelor istorice, reabilitarea unor monumente de patrimoniu. Instituția are numeroase atribuții în privința protejării și promovării monumentelor istorice naționale și a celor incluse în Lista Patrimoniului Mondial, fiind în acest sens și punctul de contact național UNESCO. INP elaborează dosarele pentru monumentele istorice propuse pentru a fi incluse în Lista Patrimoniului Mondial. În același timp, dezvoltă programe și proiecte naționale și europene în domeniul patrimoniului, administrează fondul documentar al monumentelor istorice și editează numeroase lucrări și publicații periodice în domeniu. INP realizează și pune în valoare baza națională de date pentru patrimoniul arheologic, patrimoniul cultural mobil, patrimoniul cultural imaterial și resursele informaționale asociate. Elaborează si actualizează periodic Lista monumentelor istorice din România.  Prima instituție care a avut ca obiect evidența și cercetarea monumentelor istorice a apărut în România în 1892, iar ulterior aceasta și-a schimbat denumirea, structura și arhitectura instituțională în numeroase rânduri, mai ales în perioada regimului comunist și după 1989. De-a lungul timpului, aceasta a avut ca președinți personalități marcante de talia lui Nicolae Iorga (1923-1940), N. Ghika-Budești, Ștefan Balș, Arthur Verona, Horia Teodoru ș.a. (E.M.)