ANUNT R.A.T.P.

R.A.T.P. Iaşi organizează selectie în vederea ocupării următoarelor posturi vacante :

  • vatmani ;
  • electricieni exploatare şi întreţinere staţii de redresare ;
  • electricieni reţele electrice .

 

CONDIŢII MINIME DE PARTICIPARE:

– absolvenţi de scoală profesională de specialitate/10 clase şi curs calificare;

– fără antecedente penale ;

– apt medical şi psihologic

– permis conducere cat.Tv ( suplimentar în cazul vatmanilor ).

Dosarele de înscriere la selecţie se depun la Serviciul Management Resurse Umane pînă la 13 iulie pentru vatmani şi 15 iulie pentru electricieni, iar acestea vor conţine cerere de participare la selecţie însoţită de CV şi xerocopii dupa: cartea de identitate, diploma de studii, certificat de calificare, cazier judiciar, cartea de muncă/adeverinţe vechime în muncă si recomandări de la locurile de muncă anterioare. Candidaţii pentru posturile de vatmani vor depune suplimentar copie permis conducere şi cazier rutier .

Relatii suplimentare se pot obtine la telefon 0332404709 sau la Serv.MRU din str.Silvestru nr.5.