R.A.T.P. Iaşi organizează selectie în vederea ocupării următoarelor posturi vacante :

  • toneta5 posturi vanzatori bilete;
  • 5 posturi impiegaţi auto ( dispeceri ) .

 

CONDIŢII MINIME DE PARTICIPARE:

– absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat ;

– fără antecedente penale ;

– apt medical şi psihologic

– contract de garanţie materială individuală şi suplimentară.

 

Dosarele de înscriere la selecţie se depun la Serviciul Management Resurse Umane pînă la 27iulie şi vor conţine : cerere de participare la selecţie însoţită de  CV, recomandări, cazier judiciar şi xerocopii dupa:  cartea de identitate, certificat de naştere, diploma de studii, certificate de calificare.

 

Relatii suplimentare se pot obtine la telefon 0332404709 sau la Serv.MRU din str.Silvestru nr.5.