Specialiștii din Regiunea de Nord-Est au discutat, la Iași, despre rolul stagiilor de practică pentru studenți și masteranzi

stagii de practicaCentrul de Dezvoltare Socială T&CO a găzduit timp de două zile, în perioada 19-20 august, Conferinta – ”PRACTICA și PERFORMANȚA! Aspecte cheie în formarea activă a studenților și masteranzilor în domeniile științelor socio-umane, juridice și economice din regiunea Nord-Est”.  Evenimentul, care s-a desfășurat la Motel Bucium,  a fost organizat în cadrul proiectului ”FORM ACT – Program de formare activă a studenților și masteranzilor în domeniile științele socio-umane, juridice și economice din regiunea Nord-Est”, cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, implementat de Centrul de Dezvoltare Socială T&CO din Iași, în calitate de beneficiar, în parteneriat cu INFOR ELEA Italia şi Development Training Consulting SRL. Specialiștii și reprezentanții instituțiilor publice și private din Moldova, cum ar fi agențiile județene de ocupare a forței de muncă, inspectoratele terioriale de muncă, inspectoratele școlare județene, universități, sau agenți economici s-au reunit în capitala Moldovei timp de două zile pentru a prezenta și dezbate situația actuală cu privire la stagiile de practică, reglementarea acestora și modele de bună practică existente. ”A fost o conferință pe o temă actuală și de interes pentru întreaga comunitate a Regiunii de Nord-Est și nu numai. Sperăm ca prin acest eveniment, prin prezența celor care lucrează în mod direct cu studenții, profesori universitari, agenți economici în căutarea de noi angajați, reprezentanți ai agențiilor de ocupare a forței de muncă din Regiunea de Nord-Est, ai inspectoratelor teritoriale de muncă, DGASPC-uri, primării, să continuăm și să îmbunătățim, în folosul tuturor, o activitate care începe încă din facultate. În acest sens sper să identificăm acele modele de bună practică pe baza cărora să practica să fie eficientă și să constitue o reală experiență pentru absolvenți în identificarea locurilor de muncă”, a declarat Ancuța Daniela Tompea, managerul proiectului.  La rândul său, Carlo Colomba, directorul INFOR ELEA Italia, partenerul transnațional din cadrul acestui proiect, a precizat că instituția pe care o conduce este încântată să fie parteneră în cadrul acestui proiect și să organizeze la Torino două stagii de practică pentru studenții români. ”Am venit cu foarte mult interes la această conferință. S-a constatat că absolvenții nu răspund cerintețelor pieței muncii pentru că nu există o corelare între cee ace se învață în școală/liceu/facultate și ceea ce se cere de către angajatori. De aceea sunt benefice aceste stagii de practică și mai ales astfel de evenimente prin intermediului cărora se fac cunoscute acele modele care pot fi luate drept exemple”, a afirmat, la rândul său, și Angela Zarojanu, Director economic și stategii de dezvoltare în cadrul S.C. Moldsilva SA Suceava.  Seria prezentărilor și prelegerilor a fost deschisă de către Sorinela Pricop, inspector ITM Iași, care a prezentat actul normativ care reglementează activitatea practică a studenților în învățământul superior, respectiv Legea 335/2013. Florentina Vasilescu, inspector-coordonator regional Nord-Est MEN-CNDIPT-OI-POS DRU, a susținut o prezentare pe tema noutăților din învățământul profesional universitar, punând accent pe apropierea agenților economici de stagiile de practică. În cea de-a doua zi a conferinței au fost susținute prelegeri tematice, pentru fiecare domeniu de interes, respectiv științe socio-umane, juridice și economice, de către profesori universitari și experți din cadrul proiectului.  Tot în cadrul evenimentului cei prezenți au primit un ”Manual de bune practice”, realizat de către experții proiectului FORM ACT.  Obiectivul general al proiectului vizează creșterea relevanței educației universitare pentru piața muncii și eficientizarea stagiilor de practică pentru un număr de 150 de studenți și masteranzi din cadrul facultătilor cu profil socio-uman, juridic și economic din Regiunea de Nord-Est, în vederea integrării cu succes pe piața muncii a acestora.  Proiectul va fi implementat în perioada 1 iulie – 30 noiembrie 2015, fiind cofinanțat prin Fondul Social European, prin programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. (E.M.)