Băncile sub administrare specială transferă depozitele la alte bănci

lei (1)În cadrul acțiunilor de pregătire pentru retragerea licențelor Băncii de Economii S.A., BC Unibank S.A. și BC Băncii Sociale S.A., demarează procesul centralizat de transferare integrală a depozitelor la alte bănci, informează MOLDPRES citînd Serviciul de presă al BNM.În acest context, începînd cu 10 octombrie 2015, ora 13.00, vor fi sistate toate operațiunile în conturile de depozit la vedere și la termen ale persoanele fizice și juridice deschise la băncile respective.Clienții Băncii de Economii S.A., BC Unibank S.A. și BC Băncii Sociale S.A. vor avea acces la depozitele transferate la băncile care le vor prelua mijloacele bănești, în condițiile contractuale inițiale, începînd cu 19 octombrie 2015. Pe parcursul perioadei 10-19 octombrie 2015, băncile sub administrare specială vor pregăti listele depozitelor, împreună cu informația detaliată aferentă, și le vor transfera la alte bănci. Totodată, băncile receptoare vor introduce informația aferentă depozitelor în sistemele lor informatice și vor întreprinde măsurile necesare de pregătire pentru deservirea calitativă a noilor clienți.Informația referitoare la băncile către care vor fi transferate soldurile conturilor de depozit va fi pusă la dispoziția clienților prin subdiviziunile teritoriale la care sînt deserviți și prin mass-media pe 12 octombrie 2015.Suplimentar, începînd cu 10 octombrie 2015 Băncii de Economii S.A., BC Unibank S.A. și BC Băncii Sociale S.A. vor sista toate operațiunile punctelor de schimb valutar, cu excepția celor amplasate la punctele de trecere peste frontiera de stat.Anterior, Banca Națională a anunțat că pe 9 octombrie 2015, ora 21.00, vor fi sistate operațiunile de alimentare a depozitelor persoanelor fizice și juridice. De asemenea, din aceeași dată, vor fi oprite operațiunile cu cardurile bancare emise de Băncii de Economii S.A., BC Unibank S.A. și BC Băncii Sociale S.A.