România, reprezentată de ieșeni la Conferința Regională a Profesorilor de Istorie

În perioada 26-28 februarie, la Podgorica (Muntenegru) s-a desfăşurat Conferinţa Regională a Profesorilor de Istorie, derulată în cadrul proiectului European ”Joint History Project (JHP)”, implementat de ,Centrul pentru democraţie şi reconciliere în Europa de sud-est (CDRSEE), organism care a apărut în anul 1998, ca reacţie în urma războiului care a divizat fosta Iugoslavie în anii ’90. Instituţia promovează democraţia, pluralismul, responsabilitatea socială, incluziunea socială a grupurilor dezavantajate, valorile şi cetăţenia europeană.  Conferinţa a fost prezidată de Zvezdana Kovac (director executiv al CDRSEE), Alexei Kalionski (Sofia), Niyazi Kizilyurek (Nicosia), Christina Koulouri (Atena), Bozo Repe (Ljubljana), Dubravka Stojanovic (Belgrad),  toţi, membri în Comitetul educaţional pentru predarea istoriei. În acelaşi timp, conferinţa s-a bucurat de participarea internaţională a unui număr de 46 de profesori din Albania, Bosnia-Herţegovina, Bulgaria, Croaţia, Grecia, Kosovo, Macedonia, Muntenegru, România, Serbia, Slovenia şi Turcia fiind invitaţi în cadrul acesteia pentru a schimba experienţe legate de diferitele abordări în predarea istoriei. Activităţile s-au desfăşurat sub forma unor ateliere de lucru multinaţionale, în care participanţii au dezbătut şi s-au familiarizat cu diferite metode de predare a istoriei din perspectivă multiplă. De asemenea, participanţii au evaluat materiale educaţionale alternative, respectiv două noi caiete de lucru, intitulate ,,Războiul rece” şi ,,Tranziţia în Europa de sud-est (1990-2008)”. Acestea continuă seria celor patru apărute deja sub egida CDRSEE, dintre care primele două au şi editori din România (Bogdan şi Mirela Luminiţa-Murgescu). Respectivele instrumente auxiliare de lucru pentru elevi oferă o perspectivă multiplă de studiere a istoriei Europei de sud-est, fiind totodată traduse în opt limbi vorbite astăzi în Balcani, precum şi în limbă japoneză. Din partea României au participat următorii profesori de istorie şi socio-umane: prof. Tiberius Părpăuţă (Colegiul Economic Administrativ Iaşi), prof. Ana Maria Iorga (Liceul Teoretic ,,D. Cantemir” Iaşi) şi prof. Sorina Locovei (Şcoala Gimnazială ”I. Romanescu”  Voineşti). Profesorii ieşeni participanţi la întâlnire au apreciat importanţa conferinţei constatând totodată preţuirea de care se bucură studierea istoriei în sistemul de învăţământ secundar din statele Europei de sud-est, unde această disciplină beneficiază în programa şcolară de un număr semnificativ de ore comparativ cu România: Grecia (4-5 ore/săptămână); Macedonia (2-3 ore/săptămână); Muntenegru (2 ore/săptămână) etc. ”Am fost plăcut surprins să constat că cele două caiete de lucru cuprind o abordare care integrează nu numai surse istorice, ci şi literare, din cinematografie şi artă, facilitând înţelegerea de către elevi a evenimentelor istorice dintr-o nouă perspectivă”, a declarat profesor Tiberius Părpăuţă. La rândul său, prof. Sorina Locovei a subliniat că ,,unul dintre scopurile conferinţei a fost acela de a urmări cum pot fi utilizate la ore surse cât mai diverse şi mai complete referitoare la istoria recentă a spaţiului sud-est european, cu accent pe multiperspectivitate şi pe formarea gândirii critice”. În finalul conferinţei s-a precizat încă o dată rolul pe care trebuie să-l aibă studierea istoriei în şcoală, ,”nu pentru noi, ci pentru viitor, cel care nu mai trebuie să fie ca trecutul”, după cum a precizat Christina Koulouri, moderatorul conferinţei. (E.M.)