Lista persoanelor care vor beneficia de ajutorul social în valoare de 600 de lei de Paşte

Suportul unic de 600 de lei, înainte de sărbătorile de Paști, îl pot ridica cei care primesc alocaţii sociale de stat: persoanele cu dizabilităţi, inclusiv persoanele cu dizabilităţi din copilărie; persoanele cu vârstă de pensionare fără stagiu de muncă; familiile care şi-au pierdut întreţinătorul, concretizează Casa Națională de Asigurări Sociale. Excepţie constituie alocaţiile pentru îngrijire, însoţire şi supraveghere, stabilite până la intrarea în vigoare a Legii cu privire la acordarea suportului unic beneficiarilor de pensii şi alocaţii sociale de stat.  Totodată, de aceeaşi sumă de 600 lei au parte beneficiarii de toate tipurile de pensii, stabilite până la 1 aprilie 2019, al căror cuantum lunar nu depăşeşte 2000 lei. La moment mai mult de jumătate din cei 612,8 mii de persoane, care au dreptul  să beneficieze de suportul unic în valoare de 600 lei, au ridicat deja banii: 174 mii – prin oficiile „Poşta Moldovei”, iar 148 mii – prin carduri bancare. Aducem la cunoştinţă că sumele suportului unic nesolicitate de către beneficiari sunt restituite de către prestatorii de servicii de plată pe contul corespunzător al Casei Naţionale de Asigurări Sociale şi incluse în plată în luna imediat următoare lunii de gestiune. (sursa: www.bani.md)