2,82 % – rata şomajului în judeţul Iaşi, la finalul lunii mai

La sfârșitul lunii mai 2019, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Iași erau înregistrați 8.313 șomeri (din care 3.632 femei), rata șomajului fiind de 2,82%, înregistrând o scădere cu 0,12% faţă de luna precedentă. Potrivit reprezentanţilro agenţiei, din totalul de 8.313 persoane înregistrate în evidențele AJOFM Iași, 891 erau beneficiari de indemnizaţie de şomaj, iar 7.422 erau beneficiari doar de servicii de ocupare gratuite. În ceea ce privește mediul de rezidență, 7.092 șomeri provin din mediul rural și 1.221 sunt din mediul urban. Șomerii cu studii gimnaziale au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Iași (35,62%), urmaţi de cei cu studii primare și fără studii (28,98%), în timp ce 24,06% au absolvit școala profesională sau arte și meserii. Șomerii cu nivel de instruire liceal și postliceal reprezintă 7,7 % din totalul șomerilor înregistrați, iar cei cu studii superioare sunt 3,64%. În cursul lunii mai 2019 s-au încheiat 1.146 contracte individuale de muncă, ca urmare a acordării serviciilor de asistenţă personalizată de către funcţionarii AJOFM Iaşi. (E.M.)