Hangar pentru mentenanţa elicopterelor la Aeroport

Consilierii judeţeni ieşeni se vor întruni miercuri, 23 octombrie, într-o şedinţă ordinară, pe a cărei ordine de zi sunt înscrise peste 30 de proeicte de hotărâre. În cadrul întâlnirii, aleșii județului vor trebui să își dea girul, printre altele, şi pentru stabilirea valorii de 20.971.023,11 lei (inclusiv TVA) pentru sectorul de drum aparținând U.A.T. Județul lași — 5,971.90 km pe raza Comunei Șipote în cadrul proiectului “REGIUNEA NORD-EST – AXA RUTIERĂ STRATEGICĂ 2: BOTOȘANI -IAȘI”, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020, Axa prioritară 6 – îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională. De asemena, consilierii trebuie să aprobe și contribuția CJ de 3.895.378,90 lei (inclusiv TVA) reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 348.482,60 lei (inclusiv TVA), reprezentând cofinanțarea. Tot în ședința de miercuri se va discuta și despre încheierea acordului de colaborare între Consiliul Județean Iaşi și Opera Națională Română din Iași, pentru organizarea în parteneriat a celei de-a VI- a ediţii a Galei Operelor Naționale și alocarea sumei de 40.000 lei în acest sens. Aleşii urmează să aprobe şi alocarea sumei de 40.000 de lei pentru organizarea Galei Laureaților Sportului Ieșean, eveniment al cărui partener este Direcția Județeană pentru Tineret și Sport (DJTS). Un alt punct important de pe ordinea de zi îl reprezintă proiectul privind demararea procedurii de concesionare prin licitație publică a suprafeței de 7.800 de mp din imobilul proprietate publică a Județului Iași, situat în Iași str. Moara de Vânt nr. 34, în vederea construirii unui hangar de mentenanță a elicopterelor la Aeroport. În dezbatere va fi și proiectul privind darea în administrarea Inspectoratului General Pentru Situații de Urgență”Mihail Grigore Sturdza” al Județului (ISUJ) Iași a unui spațiu situat în orașul Podu Iloaiei, în vederea funcționării substației SMURD, până la finalizarea lucrărilor de investiții realizate de Primăria Orașului Podu Iloaiei, sau până la relocarea acestei substații într-un alt imobil. Consilierii județeni vor mai dezbate, totodată, și redistribuirea creditelor bugetare și a creditelor de angajament aprobate pentru achiziționarea de aparatură și echipamente medicale la Spitalul Clinic de Obstetrică și Ginecologie „Elena Doamna” Iași. (E.M.)