Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România, recomandări şi propuneri pentru îmbunătăţirea viitoarei ediţii a programului naţional ”Tabere studenţeşti”

Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România vine cu o serie de recomandări şi propuneri pentru îmbunătăţirea viitoarei ediţii a programului naţional ”Tabere studenţeşti”.

ANOSR redactează anual Raportul cu privire la implementarea programului “Tabere studenţeşti”, prin intermediul căruia se doreşte să se ofere atât o analiză asupra modului în care a fost implementat acesta în anul 2019, cât şi o viziune asupra a ceea ce ar trebui să se dezvolte în anii următori pentru a fi în concordanţă cu necesităţile şi dorinţele studenţilor beneficiari, se arată într-un comunicat transmis marţi AGERPRES.

Pe baza rezultatelor prezentate în raport şi în urma analizării acestora, ANOSR face o serie de recomandări către toţi actorii implicaţi în organizarea şi implementarea programului – Ministerul Tineretului şi Sportului (MTS), universităţi şi Casele de Cultură ale Studenţilor (CCS).

Acestea sunt menite să contribuie la desfăşurarea în condiţii optime a taberelor studenţeşti din anii care urmează, atât pentru factorii decidenţi în domeniu şi prestatorii de servicii din tabere, cât şi pentru studenţii care vor beneficia de un loc în acestea, precizează ANOSR.

Astfel, ANOSR recomandă consultarea reală între Casele de Cultură ale Studenţilor şi toate organizaţiile studenţeşti reprezentative, legal constituite, din centrele universitare respective, precum şi cu toate organizaţiile studenţeşti reprezentative, legal constituite din universităţile arondate respectivei instituţii, în vederea stabilirii locaţiilor de tabără, astfel încât acestea să fie adaptate la nevoile studenţilor. Acest proces ar trebui să se desfăşoare conform metodologiei şi să stea la baza conturării aspectelor ce ţin de locaţiile de tabără.

Totodată, se propune publicarea pe site-urile proprii ale universităţilor şi informarea studenţilor în timp util pe acest subiect.

Alte recomandări vizează asigurarea transparenţei de către universităţi în procesul de selecţie a beneficiarilor prin reglementări interne asupra activităţii comisiilor suport de tabere, respectând cadrul legal în vigoare, iar durata unui sejur de tabără să crească de la 5 la 7 zile.

Reprezentanţii ANOSR mai propun lansarea spre consultare a metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea programului “Tabere studenţeşti” încă din perioada lunii ianuarie şi adoptarea metodologiei prin ordin de ministru în luna februarie, urmată de transmiterea imediată a acesteia către universităţi, dar şi crearea unui cadru legal care să faciliteze redistribuirea locurilor neocupate către alte universităţi.

Reintroducerea punctajelor suplimentare pentru studenţii care au desfăşurat activităţi extracurriculare pentru a beneficia de un loc în taberele studenţeşti, dar şi a taberelor de iarnă – reprezintă a altă recomandare a ANOSR.

Aceasta mai cere desfăşurarea programului naţional începând cu data de 25 iulie şi continuarea până la începutul lunii septembrie, fără a scădea numărul de serii de tabără.

Printre propunerile ANOSR se mai află modificarea sumei alocate pentru masă de la 40 lei la 52 lei, preţurile practicate în locaţiile de tabără să asigure trei mese pe zi fără a exista alte costuri suplimentare suportate de studenţi, introducerea în contractele încheiate de minister şi agenţii economici a unei specificaţii cu privire la limita adaosului comercial pe care aceştia din urmă îl pot pune pentru produsele servite.

Concluziile raportului şi recomandările pentru remedierea problemelor semnalate vor fi transmise în cel mai scurt timp către Ministerul Tineretului şi Sportului, anunţă ANOSR. AGERPRES