Breaking News

Inspectoratele școlare vor transmite Ministerului Educației, până pe 4 decembrie, numele școlilor cu elevi romi care necesită intervenția unui mediator școlar

Până pe 4 decembrie, inspectoratele școlare vor transmite Ministerului Educației, printre altele, numele școlilor cu elevi romi care necesită intervenția unui mediator școlar, potrivit unui document obținut de Edupedu.ro. Solicitarea vine ca urmare a evaluării stadiului de implementare a Strategiei Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome pentru perioada 2022-2027, aferent perioadei mai – decembrie 2023.

 

Concret, inspectoratele școlare trebuie să trimită următoarele date:

1. Denumirea unităților de învățământ cu elevi romi care necesită intervenția unui mediator școlar, cu precizarea “PJ” sau “Structură” (sub formă de tabel);

2. Denumirea unităților de învățământ din județul dvs., în care procentul elevilor romi este de minimum 10%, cu precizarea PJ sau Structură (sub formă de tabel);

3. Denumirea creșelor/serviciilor de educație antepreșcolară, grădinițelor cu program normal sau prelungit în comunitățile cu populație romă de minimum 10%, inclusiv grădinițe estivale, grădinițe bilingve, centre de zi (sub formă de tabel);

4. Denumirea creșelor/serviciilor de educație antepreșcolară, grădinițelor cu program normal sau prelungit, inclusiv grădinițe estivale, grădinițe bilingve, centre de zi, în comunități cu populație romă de minimum 10%, înființate începând cu 01.09.2023 (sub formă de tabel);

5. Denumirea unităților școlare cu precizarea PJ sau Structură în care s-au creat formațiuni noi de studiu cu predarea limbii romani, cu predarea în limba romani, înființate începând cu 01.09.2023 (sub formă de tabel);

6. Programele derulate în vederea participării părinților romi la procesul educațional din școală și din afara ei (sub formă de tabel);

7. Denumirea unităților școlare nou înființate sau reabilitate în comunitățile izolate sau segregate rezidențial (sub formă de tabel);

8. Cursuri ale Casei Corpului Didactic cu focalizare pe dezvoltarea unor teme specifice domeniilor Educației interculturale, Educație incluzive, Egalității de șanse în educație, Educației grupurilor dezavantajate și alte teme specifice, în vederea asigurării unui sistem de educație incluziv, de calitate, (sub formă de tabel), desfășurate în perioada indicată mai sus;

9. Organizarea pentru elevi de activităţi extracurriculare, privind înțelegerea diversității etnice și interculturalității (sub formă de tabel);

De asemenea, școlile vor completa date referitoare numărul copiilor romi și finanțarea mai multor programe.