Expoziția „Delirium” semnată de artista Cezarina Caloian

Uniunea Artiștilor Plastici din România Filiala Iași are plăcerea de a vă invită la expoziția „Delirium” semnată de artista Cezarina Caloian

Vernisaj: vineri, 21 iunie 2024, ora 18:00
Prezintă: Lect. Univ. dr. Maria BILAȘEVSCHI, critic de artă,
Galeria de artă ”Th. Pallady” a U.A.P.R. IAȘI
Str. Al. Lăpușneanu nr. 7-9, Iași
Expoziția va fi deschisă în perioada: 20-30 IUNIE 2024
Vă așteptăm!
“Cele mai recente lucrări grafice ale Cezarinei Caloian propun un exercițiu de cartografiere afectivă. Realizate în tehnici mixte experimentale care combină tiparul adânc (carborundum) cu amprentarea unor fibre textile sau vegetale, însă reduse cromatic la sobrietatea contrastului alb-negru, imaginile sale depășesc interesul simplu pentru formă, obsesia plasticității sau cantonarea în experiența estetică cu rol decorativ. Revenind la limbajul gestualismului și al abstracției geometrice ca expresii ale tensiunii dintre încercarea de raționalizare a formei și cea de eliberare a liniei de constrângerile convențiilor limbajului plastic dezvoltate în modernitatea occidentală, grafica expusă de Cezarina Caloian propune în fapt o eliberare de modelul artistului modern macho cu care aceste curente artistice au fost asociate. Evocând vocabularul psihanalizei, ea invită la o explorare a afectelor, a capacității reparative (inclusiv pe plan ecologic) asociată epistemologiei feministe, refuzând totodată stereotipurile asociate “femininului” (precum delicatețea, grația etc.). Structurile vegetale impregnate în construcția formelor abstracte evocă nu doar preocupările ecologice actuale, ci și posibilitatea imaginii artistice de a genera o cunoaștere afectivă a lumii care transcende diferențele culturale precum și pe cele de gen.” (Prof. univ. dr. Cristian Nae)
“Sub forma unor matrici vizuale, împărțite atent în categorii divergente, elementele care compun proiectul ‘Delirium’ al artistei Cezarina Caloian funcționează ca indicii ale stărilor afective, traduse vizual prin intermediul gravurii.
La un pol se așează o geometrie strictă, în aparență rigidă, care se transformă apoi în structuri circulare, capabile să ne indice spații alternative, dintr-o fațetă a realității care stă, în firescul ei, în subconștient. Pe de altă parte, prin contrast, structurile vizuale tensionate, atent studiate, raționale, sunt complementate de elementele vizuale spontane, gestuale, făcând o trecere gradat- tensionată spre grafisme obținute prin amprentare.
Lucrările sunt, la un prim nivel, sinteze compoziționale complexe, iar opțiunea utilizării non-culorilor transmite o nedisimulată și amplă cartografiere a ceea ce înseamnă stările emoționale umane, pornind de la celulă la întregi constelații de trăiri. La un al doilea nivel, un firesc natural, adesea ignorat, ni se relevă pe neașteptate, într-o stare de germinație atenuată de delicatețea specifică autoarei, un contrapunct în starea tumultuoasă: găsim ordine în haos, însă și haosul se insinuează în locuri discrete, ascunse, în ordinea ce se actualizează constant.”
(Critic de artă, Lector univ. dr. Maria Bilașevschi)