Autorizarea activitățiilor de comerț IMM se va face prin ”ghișeul unic” printr-o simplă notificare

Guvernul a aprobat un proiect de lege pentru modificarea și completarea unor acte normative cu privire la comerțul interior, ce prevede inclusiv implementarea mecanismului ”ghișeului unic” și inițierea activității de comerț printr-o simplă notificare, informează MOLDPRES.Documentul stabilește expres cerințele pe care trebuie să le întrunească comerciantul pentru a iniția și desfășura activități de comerț. Potrivit proiectului legii, procedura de inițiere a activității de comerț se va desfășura prin intermediul unui sistem specializat (e-comerț interior).Peste 50 la sută din numărul total de întreprinderi mici și mijlocii își desfășoară activitatea în domeniul comerțului, iar acest fapt impune obținerea de către întreprinzători a autorizației de funcționare. Obținerea acesteia, potrivit Ministerului Economiei, durează circa 70 de zile și este posibilă doar prin obținerea unor pre-avize și autorizări adiționale de la în jur de  șapte autorități de stat. Procedura implică controale la fața locului, care diferă de la o localitate la alta.De regulă, termenul de valabilitate a autorizației este un an, respectiv majoritatea întreprinzătorilor sînt obligați să obțină anual o nouă autorizație. Obținerea autorizației implică costuri administrative semnificative.Proiectul legii își propune să perfecționeze cadrul normativ privind reglementarea prin autorizare a activității de comerț interior, inclusiv prin notificare. Proiectul reglementează mecanismul de funcționare a ghișeului unic și stabilește drepturile, obligațiile și responsabilitățile autorităților de control ale statului și comerciantului.Propunerile de modificare și completare a legislației, perioada necesară de inițiere a activității de comerț va fi redusă de la 70 de zile în prezent pînă la o zi sau 15 zile în cazul unor activități de risc. Vor fi excluse reglementările contradictorii și normele inutile, suprapunerile dintre funcțiile de autorizare și control ale autorităților publice locale și centrale în privința activităților de comerț. De asemenea, urmează a fi optimizate reglementările ce țin de actele permisive aplicate în prezent pentru desfășurarea activității de comerț.Optimizarea procedurii de autorizare a desfășurării activităților de comerț în baza principiului ”ghișeului unic” este prevăzută de Programul de activitate a Guvernului pentru anii 2016-2018.