Breaking News

FDI 2023: Universitatea Tehnică a atras 2,55 milioane de lei, cea mai mare sumă dintre toate universitățile ieșene, singura cu 8 proiecte finanțate

Anul acesta, competiția FDI a avut opt domenii de finanțare, iar proiectele TUIASI au fost evaluate între cele mai bune la majoritatea acestor domenii. Cele aproape 2,55 milioane de lei au fost câștigate după ce TUIASI a avut un proiect în primele 30 selectate pentru fiecare ramură de finanțare din FDI.

Spre deosebire de anii anteriori, când majoritatea proiectelor depuse de universitățile din România primeau și o parte din banii solicitați pentru derularea activităților, anul acesta competiția a fost mai strânsă: au fost selectate maximum 30 de proiecte pe fiecare domeniu în parte, în condițiile în care au fost depuse, în medie, 44 de proiecte / domeniu.

„Ne bucură foarte mult faptul că am reușit și în acest an să atragem o sumă semnificativă de bani, peste 2,5 milioane de lei, prin această competiție organizată la nivel național. Scrierea acestor proiecte este un bun exercițiu pentru colegii noștri, iar experiența din anii anteriori se vede: am reușit să fim pe primele poziții la multe dintre domenii și avem proiecte finanțate pe fiecare domeniu în parte, în condițiile unei competiții strânse. Am încurajat și vom continua să încurajăm excelența în cercetare, ca motor al universității”,

a declarat prof. univ. dr. ing. Dan Cașcaval, rectorul TUIASI

Conform Consiliului Național pentru Finanțarea Învățământului Superior, care a gestionat evaluarea proiectelor, au fost vizate pentru finanțare din FDI 2024 opt domenii strategice:

  • Domeniul 1: creşterea echităţii sociale, în vederea incluziunii sociale și sporirea accesului la învățământul superior;
  • Domeniul 2: creșterea gradului de internaționalizare a învățământului superior din România;
  • Domeniul 3: asigurarea funcționării în bune condiții a grădinilor botanice universitare, a stațiunilor didactice, a bazelor de practică și a altor infrastructuri de susținere a activităților didactice, similare bazelor de practică, din cadrul universităţilor, folosite pentru instruirea studenților;
  • Domeniul 4: susținerea activităților societăților antreprenoriale studențești (SAS) din cadrul universităţilor;
  • Domeniul 5: îmbunătățirea calității activității didactice, inclusiv a respectării deontologiei și eticii academice;
  • Domeniul 6: dezvoltarea capacității instituționale pentru cercetare din instituțiile de învățământ superior.
  • Domeniul 7: corelarea ofertei educaționale cu cererea pieței muncii (inclusiv cele privitoare la consilierea și orientarea în carieră);
  • Domeniul 8: susținerea participării și accesului studenților cu dizabilități la procesul educațional;

Suma maximă care putea fi obţinută de o universitate pentru fiecare proiect este de 400.000 lei, cu următoarele excepții: D3 (doar pentru grădini botanice) suma putea crește până la 600.000 de lei; D4 (societăți antreprenoriale studențești – SAS) și D7 (corelarea ofertei educaţionale cu cererea pieţei muncii, consilierea și orientarea în carieră), maximum 250.000 de lei, iar D8 (acces studenți cu dizabilități) – 200.000 de lei.