Calitatea benzinei și motorinei importate va fi monitorizată, iar datele naționale vor fi transmise Comisiei Europene

Calitatea benzinei și motorinei importate în Republica Moldova va fi monitorizată de o inspecție recunoscută de Ministerul Economiei și Infrastructurii (MEI), iar datele naționale vor fi transmise Comisiei Europene. Raportul cu datele naționale privind monitorizarea calității benzinei și motorinei va fi publicat pe pagina oficială a MEI. Aceste prevederi se conțin într-un proiect de modificare și completare a unor hotărâri de guvern, aprobat astăzi de cabinetul de miniștri, informează MOLDPRES.

Documentul a fost elaborat în scopul implementării modificărilor operate anterior la Legea privind piața produselor petroliere, ce prevăd caracterul inofensiv al produselor petroliere pentru sănătatea populației, precum și alinierea la actele normative și legislative și tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte.

Proiectul hotărârii guvernului transpune parțial normativele europene privind calitatea benzinei și motorinei.

Potrivit proiectului, produsele petroliere comercializate consumatorului trebuie să corespundă standardelor de calitate în vigoare stabilite în Republica Moldov și documentului de însoțire ce confirmă calitatea, anexată în mod obligatoriu la fiecare partidă cu ridicata. Calitatea produselor petroliere este confirmată prin certificatul de calitate, copia căruia trebuie să fie autentificată de către Departamentul Standardizare și Metrologie. Importatorul este obligat să elibereze copia certificatului de conformitate, vizat și ștampilat de către organul de certificare care l-a emis fiecărui cumpărător cu ridicata sau vânzător cu amănuntul de produse petroliere, pentru fiecare lot separat.

Hotărârea guvernamentală stipulează că se interzice importul și comercializarea cu ridicata a produselor petroliere fără certificate de origine și de calitate. În prezent, importul și comercializarea sunt certificate prin prelevarea probelor în regim vamal și eliberarea ulterioară a certificatului de conformitate. Totodată, se face referire la certificatul de calitate, copia căruia se autentifică, care confirmă calitatea produselor, dar procedura căruia nu este clară, notează autorii proiectului.

Proiectul mai prevede că importatorul, transportatorul și vânzătorul cu amănuntul au obligația de a păstra înregistrarea tuturor cantităților de benzină și motorină introduse pe piață, precum și rapoartele de inspecție aferente acestora, cel puțin un an. De asemenea, pe teritoriul Republicii Moldova se interzice importul, depozitarea și comercializarea benzinei cu tetraetil de plumb. Se interzice importul, depozitarea și comercializarea absorbantelor și aditivelor halogene pentru combustibili și uleiuri.