Prim-ministrul Ion Chicu a participat la ședința Consiliului național pentru problemele veteranilor de război

 Prim-ministrul a participat joi la ședința Consiliului național pentru problemele veteranilor de război. Ion Chicu a menționat că Consiliul a fost și este o platforma apolitică, pe care se discută exclusiv problemele veteranilor, informează MOLDPRES cu referire la Direcţia comunicare și protocol a Guvernului.

„Suntem conștienți că nu toate problemele pot fi soluționate imediat, mai ales în condițiile anului 2020, când ne confruntăm cu criză economică. Dar, și în asemenea condiții, dialogul are sorți de izbândă. Acolo unde este politică, nu sunt soluții. Guvernul nu percepe limbajul ultimatumului”, a declarat premierul.

Șeful Executivului a vorbit despre crearea în cadrul Cancelariei de Stat a Biroului dedicat problemelor veteranilor, care va fi subordonat prim-ministrului și a îndemnat veteranii să delege reprezentanți competenți și demni de încredere. În scurt timp Regulamentul Biroului va fi aprobat de Guvern.

Ministrul Alexandru Pânzari a informat că în perioada epidemiei, Ministerul Apărării a lansat o linie telefonică dedicată asistenței veteranilor. Au fost preluate 192 apeluri, în soluționarea a 182 cazuri s-a implicat ministerul, alte 10 cazuri au fost redirecționate către instituțiile de resort.

MSMPS a informat despre creșterea capacității CREPOR (Centrul Republican Experimental de Protezare, Ortopedie și Recuperare) cu 500 paturi. Se examinează posibilitatea majorării termenului de reabilitare de la 14 la 18 zile. Consiliul recomandă reabilitarea a încă unui bloc pentru activitatea CREPOR.

Printre acțiunile de protecție socială a veteranilor, a fost menționată majorarea din 1 iulie 2020 a alocațiilor lunare pentru văduvele de război de la 250 la 500 lei. Costul anual este de peste 3 milioane lei. De la 1 ianuarie 2020, Guvernul a majorat alocațiile lunare pentru veterani de la 100 la 300 lei. Costul anual este de 64,3 milioane lei. Este elaborat proiectul de lege pentru acordarea polițelor de asigurare medicală veteranilor de război, neîncadrați în câmpul muncii, din contul bugetului de stat. MSMPS a informat că acest proiect de lege este în Parlament.

MSMPS a alocat suplimentar 650 mii lei pentru finanțarea CREPOR, în scopul reabilitării veteranilor de război și a încheiat contract suplimentar cu CNAM, în valoare de 10 milioane lei, pentru asigurarea asistenței medicale destinate veteranilor.

Reprezentantul Asociației Uniunea Cernobîl a rugat să fie examinată posibilitatea de oferi polițe de asigurare medicală pentru cca 100 de persoane membri ai Uniunii, care nu au dizabilități.

Un alt subiect pe agendă a vizat nivelul de implementare al Hotărârii cu privire la legitimațiile veteranilor de război. Până acum s-a confirmat statutul a 20 954 persoane, a fost amânat statutul de veteran de război pentru cca 3400 persoane și s-au retras legitimațiile la 88 persoane.

Veteranii au apreciat dialogul cu Guvernul și au vorbit despre necesitatea de a acorda atenție educației patriotice a populației; a fost reiterată inițiativa de instituire a Zilei Recunoștinței veteranilor de război, acestea fiind susținute de premier.

Consiliul a solicitat identificarea posibilităților de a majora alocațiile lunare, cu 200 lei, pentru familiile celor căzuți și pentru invalizii de război. Participanții la ședință au mai propus ca Consiliul național al veteranilor să fie convocat lunar în ședințe.